ด่วนเจ้าภาพถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ขาดแคลนมากอย่างหนัก

 พระมหาฯชินวํโส    27 เม.ย. 2565

27/04/56
ขอเจริญสุขเจริญพรขออนุญาตญาติธรรมทุกท่านประชาสัมพันธ์บุญฯด่วน ดังนี้

#ในตอนทั้งวัดเหลือน้ำ2แพค
#สังฆทานถวายน้ำดื่ม
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์ภายในวัดจำนวน 7 รูปและวัดใกล้เคียงอีกเป็นจำนวน 10 วัดร่วมเป็นเจ้าภาพได้แพคละ 59 บาท
(ถวายวัดละ 3 แพ็ค/หรือคิดเป็นจำนวนปัจจัย 1,947 บ.)หรือตามกำลังศรัทธา
#ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายน้ำดื่มได้ที่
ธ.ไทยพานิชย์
เลขที่บัญชี //5612676823
ติดต่อสอบถาม : 0824204171
ID - tulakun8140
ชินวํโส ภิกขุ

#จากสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าว่า “หญิงนางนึงได้ถวายน้ำสะอาดแด่พระสงฆ์เพื่อดับความกระหาย พระท่านอนุโมทนาและให้พร ขอให้นางมีแค่ความสุขสงบร่มเย็นประดุจดั่งน้ำที่เย็นสบายและเมื่อนางตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้ามีวิมารที่สวยงามมีสายน้ำบริสุทธิ์ร้อมลอบ”
การทำบุญง่ายๆแค่การถวายน้ำดื่มก็สามารถสร้างอานิสงส์ให้เราได้มาก มาดูกันดีกว่าว่า

✨#อานิสงส์จากการถวายน้ำดื่ม
1 ทำให้เงินทองไหลมาเทมาคล่องมือเหมือนน้ำไหล
2 มีผิวพรรณผุดผ่องรูปงามน่าชม
3 ชีวิตมีแต่ความราบรื่น เหมือนสายน้ำไหล
4 มีจิตใจที่ใสสะอาด เหมือนดั่งน้ำบริสุทธิ์

✨#อานิสงส์ผลบุญของการทำบุญถวายน้ำดื่ม✨
เสริมดวงชะตาชีวิตให้รุ่งโรจน์ ปรับพลังธาตุในตัวเรา การเงิน มีความคล่องตัว เงินไหลมาเทมา ไม่ติดขัด ประกอบกิจสิ่งใด ๆ ธุรกิจ การงาน การเงิน ราบรื่น
เหมือนดั่งสายน้ำ ไม่มีอุปสรรคใด ๆ มากรีดขวางกั้น และเสริมดวงชะตาให้มีโชค มีลาภ อยู่ตลอดเวลา.
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js"></script>   




ร่วมบุญ


• อดได้ ทนได้ ทำใจได้

• ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ การใดแลเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแล ทำได้ยากอย่างยิ่ง

• ๖๖.ปางโปรดพกาพรหม

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ในการทำความดี เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องรู้จักธรรม คือหลักการ หรือเครื่องมือ หรือข้อธรรม ที่ควรใช้ในแต่ละกรณี

• บุญที่ให้ทานแก่ปลา (มัจฉทานชาดก)

RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย