ปิดทองลูกนิมิต ๑ วัด มีครั้งเดียว (วัดจัดงานเอง)

 phranay    13 ธ.ค. 2559

...ปีใหม่ ที่จะถึงนี้ ไม่มีที่ไป ทำบุญกันไหม วัดป่านาบุญ...
ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต
วัดป่านาบุญ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
๒๗ ธันวาคม ๕๙ ถึง ๒ มกราคม ๖๐
ติดต่อสอบถาม 088 258 7975  3,200 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย