หาเจ้าภาพซื้อปริ้นเผยแผ่ธรรม

 somrak    

ถึงผู้มีจิตศรัทธาในการเผยแผ่ธรรม

เนื่องจากวันนี้ ได้นำเครื่องปริ๊น canon รุ่น ip3000 เครื่องนี้ซื้อมือประมาณ 2546 ผลิตซีดีธรรมะมาแล้ว ไม่ตำกว่า 50,000 แผ่น เพราะแจกทั้งในประเทศและต่างกระเทศ ปรากฎว่าบอร์ดปริ้นเสีย ค่าซ่อมประมาณ 1500-2000 บาท จึงคิดจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ปลดระวางดีกว่า

จึงประกาศหาเจ้าภาพซื้อเครื่องปริ้นใหม่เพื่อการเผยแผ่ธรรม
ตอนนี้มีสองรุ่นที่ต้องการ คือ

canon Inkjet รุ่น MP648 ดูรุ่นได้ตามลิงค์
http://www.canon.co.th/p/TH/242-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97/581-%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/1294-PIXMA-MP648/

canon Inkjet รุ่น MP996 ดูรุ่นได้ตามลิงค์
http://www.canon.co.th/p/TH/241-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/572-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/1295-PIXMA-MP996/

รุ่นนี้ สามารถปริ้นปกซีดีได้,สแกนได้

ญาตโยมผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพจัดซื้อรุ่นใดรุ่นหนึ่ง แล้วส่งไปที่

พระสมรัก ญาณธีโร สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

ไปดูรุ่นได้ที่เว็บ
www.canon.co.th

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com
0862602702
somrak43@hotmail.com

ส่งต่อได้เพื่อหาเจ้าภาพ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขอเชิญร่วมบุญอนุโมทนากับคุณโยม ชาญชัย ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดซื้อปริ้นเตอร์ เพื่อการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ จัดอยู่ในการทำบุญข้อที่ 7 ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา (แสดงความยินดี) ในการทำบุญกุศล หรือ การทำความดีของผู้อื่น ได้อานิสงส์แรง
สามารถร่วมอนุโมทนาบุญผ่านช่องทางการเขียนในกระทู้นี้เลย
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาได้แล้วจ้า สาธุ

ร่วมอนุโมทนาลิงค์ล่างนี้เลย
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=8


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• หลวงพี่แตงโม ตอน...เทวดา

• ๑๒.ปางสมาธิเพชร

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• วัดพนัญเชิง วรวิหาร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย