ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างกุฏิ

 deathmankill    31 ม.ค. 2554

สำนักสงฆ์ เขาสระบัว

มีความประสงค์ จะสร้างกุฏิ จำนวน 11 หลัง

ขอเชิญท่านพุทธบริษัททั้งหลาย รวมเป็นเจ้าภาพได้ที่

สำนักสงฆ์ เขาสระบัว รายละเอียด


https://sites.google.com/site/kheasrabaw/home/ngan-buy-rwm-xnumothna/srang-kuti-khea-sra-baw

โมทนาสาธุ
  3,230 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย