#ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน 15 หลัง (อุปถัมภ์หลังล่ะ25,000 บาท) ติดชื่อเจ้าภาพให้ *ขาดเเคลนที่พักอาศัยให้พระกรรมฐาน* สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051 สร้างที่ศูนย์วิปัสสนา พุทธบารมี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ผู้ให้ที่อยู่อาศัย..ชื่อว่าเป็

 ตะวันธรรม    8 ธ.ค. 2562

#ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา)
จำนวน 15 หลัง (อุปถัมภ์หลังล่ะ25,000 บาท)
ติดชื่อเจ้าภาพให้ *ขาดเเคลนที่พักอาศัยให้พระกรรมฐาน*
สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051
สร้างที่ศูนย์วิปัสสนา พุทธบารมี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้ให้ที่อยู่อาศัย..ชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่าง

เนื่องจากศูนย์วิปัสสนา พุทธบารมี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
กำลังก่อสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นาน
จึงขาดเเคลนที่พักอาศัยของพระกรรมฐาน
ที่เข้ามาบวชเเละฝึกอบรมตลอดปี ปีล่ะ5 รุ่น

#จึงเป็นเหตุให้สร้างกุฏิกรรมฐาน
เพื่อเป็นที่มุง ที่บังลม บังเเดด บังฝน กันความร้อน ความหนาว เเละสัตว์ต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นที่พักอาศัยของพระกรรมฐาน
ได้ใช้สอย สนับสนุนโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดปี

((#สามารถทำบุญได้)) ดังนี้
1.จองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้าง1หลัง
(จองหลังล่ะ 25,000 บาท)
2.สมทบก่อสร้างกุฏิ 1 กองทุน (5,000บาท)
3.ทำบุญตามกำลังทรัพย์

#อานิสงส์การสร้างกุฏิกรรมฐาน
1.ได้บุญสั่งสมให้เรามีความสุข
2.เป็นเหตุปัจจัยให้ไม่ขาดเเคลนที่พักอาศัย
3.ผู้ให้ที่อยู่อาศัย ย่อมเป้นผู้ให้ทุกอย่าง(ให้ศีล, ให้ภาวนา)
4.เป็นการสร้างเหตุปัจจัยเพื่ออำนวยความสะดวกการเข้าถึงธรรม
5.เป็นบุญเเผ่ให้ผู้ที่เรารัก ได้

((#สอบถามเจ้าภาพ)) โทร/ไลน์ 0822205051 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,0822205051


  3,646 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย