ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภวพ ถวาย สังฆทาน ให้ความอุปถัมภ์ปัจจัย ๔ แด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่

 Prasecht    11 ม.ค. 2554

ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภวพ ถวายสังฆทาน ให้ความอุปถัมภ์ปัจจัย ๔ แด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ และรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร(อาหาร)/น้ำปานะ ในงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมฯ / บวชเนกขัมมะ (ชีพราหมณ์) ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ นี้ ดังตามตารางรายการด้านล่างนี้
............................................... ........................................ ......................................................
รายการ อาหาร/น้ำปานะ ที่จะรับเป็นเจ้าภาพ ชื่อ/คณะ...................................................
รับจอง เป็นเจ้าภาพ อาหาร/น้ำปานะ ในแต่ละวันๆ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ ................................

๑๐ วัน ๔ เวลา/ภาค/เช้า/สาย/บ่าย/ค่ำ รายการอหาร/ข้าวต้ม
/ ๑ เวลา จำนวนเงิน/
/ ๑ เวลา จำนวน๑๐ วัน รวม
๑๐ วัน
เวลา ๖ โมงเช้า ข้าวต้ม (ยาคู้) (จำนวนเงิน ๑,๐๐๐- บาท) ๑๐ วัน ๑๐,๐๐๐- บาท
เวลา ๓ โมงสาย อาหาร*มื้อหลัก* (ข้าวสวย) (จำนวนเงิน ๓,๐๐๐-บาท) ๑๐ วัน ๓๐,๐๐๐-บาท
เวลา ๓ โมงบ่าย น้ำปานะ (น้ำปั่น/น้ำหวาน) (จำนวนเงิน ๘๐๐-บาท) ๑๐ วัน ๘๐,๐๐-บาท
เวลา ๑ ทุ่มเย็น น้ำปานะ *มื้อหลัก* (เครื่องดื่ม/ไวตามิลว์/โอวัลติน) (จำนวนเงิน ๑,๒๐๐- บาท)
๑๐ วัน ๑๐,๒๐๐-บาท

รับเป็นเจ้าภาพ ตลอดทั้งวัน ๆ ละ (๖,๐๐๐-บาท)
หมายเหตุ- วันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ (ตลอดงาน) ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ภายในบริเวณวัด ตั้งแต่เวลา ๒-๓ โมงเช้า ของทุก ๆ วัน
ติดต่อ รับเป็นเจ้าภาพ ได้ที่.........
พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
โทร. ๐-๕๕๖๘-๕๓๐๙, ๐๘-๗๑๙๘-๔๙๖๙.
**********************


ที่มา : ในงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมฯ


  3,535 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย