“ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๔ ก.พ. ๒๕๖๖)

 watsritawee  

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วม “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org


• วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร (วัดลิงขบ)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ทรงเลือก ๕ อย่าง
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย