ขอเชิญร่วมทำบุญ หนังสือ ธรรมศึกษา ตรี โท เอก

 นายซอมซ่อ    17 พ.ย. 2564

🌹ขอเชิญร่วมทำบุญ🌹

ถวายหนังสือเรียน📒📙📘 ธรรมศึกษา
ชั้น ตรี-โท-เอก และอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของต่างๆ
🔖ไม่รับเงินทุกกรณี🔖

การบอกบุญ ไม่ได้หมายความว่า "บังคับ"
ตามแต่ศรัทธาของท่าน
🎈ไม่ทำไม่ผิด🎈

👦ท่านใดต้องการร่วมทำบุญ👧
ส่งหนังสือและสิ่งของมาตามที่อยู่ได้เลยนะ ขอรับ


พระภิกษุนนท์ฑสิทธิ์ รุ่งโรจน์

กุฏิ 11 วัดบึงทองหลาง(ปากบึง)
เลขที่ 89 หมู่ 10 ซอยสังฆสันติสุข 79
ถนนสังฆสันติสุข ตำบลศาลาแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร.0849441410 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : หลวงพี่ มีพระ


  3,707 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย