#เชิญชวนร่วมบุญถวายฉัตร #เบญจมฉัตรทองเหลือง #ถวายแด่พระพุทธชินราช #วัดท่าไม้

 Thachapan6565     23 พ.ค. 2566

#เชิญชวนร่วมบุญถวายฉัตร #เบญจมฉัตรทองเหลือง
#บุญสูงหนุนนำชะตา #ถวายแด่พระพุทธชินราช #วัดท่าไม้

…ข้าพเจ้า นพ.ธัชพันธุ์ อึงรัตนากร ขอเชิญชวนท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบุญถวายเบญจมฉัตร (ฉัตร ๕ ชั้น) เนื้อทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ เมตร เพื่อประดิษฐานเหนือพระพุทธชินราช (พระพุทธประธาน) แทนฉัตรผ้าเดิม ณ ศาลาแก้วสารพัดนึก วัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
…กำหนดการยกฉัตร และฉลองฉัตร จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ช่วงเวลาโดยประมาณ ๑๖.๐๐ น.) โดยได้รับความเมตตาพระญาณวิกรม (พระอาจารย์อุเทน สิริสาโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในศาสนพิธีฉลองเบญจมฉัตรในครั้งนี้

###ร่วมบุญตามกำลังได้ที่…
###ธนาคาร ออมสิน 020-393-910-060
###ชื่อบัญชี นายธัชพันธุ์ อึงรัตนากร

###ปิดรับเงินบริจาค วันศุกร์ ที่ ๒๖ พ.ค. ๖๖

…หากท่านใดมีจิตศรัทธาประสงค์นำพระเครื่อง, ทองคำ หรืออัญมณีบรรจุไว้ ณ ยอดเบญจมฉัตร สามารถแจ้งข้าพเจ้าทางกล่องขอความเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งครับ

#อานิสงส์ของการถวายฉัตร
มหาอานิสงส์ ๘ ประการ >> ไม่รู้สึกหนาว, ไม่รู้สึกร้อน, ละอองและธุลีไม่แปดเปื้อน, เราเป็นผู้ไม่มีอันตราย, ไม่มีจัญไร, มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ, เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด, เป็นผู้มีใจกว้างขวาง

#บทสวดบูชาพระพุทธชินราช
นะโม (๓ จบ) >> อิเมหิ นานา สักกาเรหิ อภิปูชิเตหิ ทีกายุโก โหมิ อะโรโค สุขิโต สิทธิกัจจัง สิทธิกัมมัง ปิยัง มะมะ ประสิทธิลาโภ ชะโย โหตุ สัพพัททา พุทธชินะราชา …ขออนุโมทนาบุญกับเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญมา จนบังเกิดพลังงานบุญอันยิ่งใหญ่ในวาระนี้ ขอบุญนี้สำเร็จแก่ทุกๆท่าน บุญได้ที่ข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้ว ขอบุญนั้นสำเร็จแก่ทุกท่านเทอญ

…ขออนุโมทนาบุญกับเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญมา จนบังเกิดพลังงานบุญอันยิ่งใหญ่ในวาระนี้ ขอบุญนี้สำเร็จแก่ทุกๆท่าน บุญได้ที่ข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้ว ขอบุญนั้นสำเร็จแก่ทุกท่านเทอญ

ที่มา : facebook https://www.facebook.com/yunk.ptoek

3,648


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย