ทำบุญร่วมยกฉัตรพระเจดีย์ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ วันที่ 18 มิ.ย. 2560

 staffwatchakdaeng  

ทำบุญร่วมยกฉัตรพระเจดีย์ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ วันที่ 18 มิ.ย. 2560


• ชีวิต คือ จิตดวงนี้

• โทษของสุรา ๖ ประการ

• มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

• ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย