บอกบุญร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐมอญแดงก่อผนังอุโบสถ

 thongyodrak  

พระครูปทุมสราภิบาล ถนอม
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย
5 พฤษภาคม เวลา 09:39 น.
"มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ."
ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จัดไม่มาถึง,
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตก ฉันใด,
ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญ แม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น.
( พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/ ๓๑.

#บอกบุญร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐมอญแดงก่อผนังอุโบสถ
วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ขอบอกบุญสำหรับพุทธศาสนิกชนคนมีบุญทั้งไกล้ไกล
ด้วยทางวัดหนองบัวน้อยเรา ตามที่ท่านทั้งหลายได้ทราบมาโดยตลอดถึงการก่อสร้างอุโบสถ

บัดนี้ถึงขั้นตอนของการที่จะก่อผนังอุโบสถด้วยอิฐมอญแดง เพื่อเป็นอัตชีวประวัติครั้งหนึ่งในชีวิต ของสาธุชนทั่วไป ได้สร้างบุญสร้างกุศลก่อผนังอุโบสถร่วมกัน เพื่อเป็นผนังบุญผนังแก้วป้องกันภัยให้กับชีวิต

#ขอเจริญพรร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐมอญแดง ก้อนละ 5 บาท ได้ตามกำลังศรัทธา หรือร่วมบริจาคผ่านบัญชี ธ.กรุงศรีฯ เลขที่บัญชี 1351543505 ชื่อบัญชี วัดหนองบัวน้อย (สร้างอุโบสถ)

ขอให้ทุกท่านจง...“ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย” https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

3,694


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย