ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถ วัดแจ้งสว่าง บ้านตากลาง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม 32120

 socoman  

สมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ภายในวัดแจ้งสว่างบ้านตากลาง เพื่อเป็นศาสนสถานใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เนื่องจากหลังเก่าได้ผุพังตามสภาพไป จึงขอบอกบุญและเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญใหญ่ร่วมกัน
💸💸💸งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างตามโครงการทั้งหมด28ล้านบาท ตอนนี้สร้างไปได้40%แล้วและยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมากในการก่อสร้างและช่วงนี้เจอกับสถานการณ์โควิท19จึงใช้สื่อออนไลน์ในการแจ้งบุญแก่ทุกท่าน
👉👉👉ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตามหมายเลขบัญชี 020036983314
ธนาคาร ธกส.
ชื่อบัญชี วัดแจ้งสว่างบ้านตากลาง
ขออนุโมทนาบุญท่านที่ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ขอความสุขจงมีแด่ท่านด้วยเทอญ


• ธรรมะ สำหรับวัยรุ่นอกหัก

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย)

• วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

• เพลงนั่งสมาธิ 5 นาที ดนตรีบรรเลงสบายๆ (นั่งสมาธิ)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย