ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระโพธิสัตว์ (พระแม่กวนอิมปางประทานพร)

 La-ongdao    8 ก.ค. 2554

  3,576 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย