ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระโพธิสัตว์ (พระแม่กวนอิมปางประทานพร)
 La-ongdao   8 ก.ค. 2554

 เปิดอ่านหน้านี้  2820 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย