ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวายพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชา ร่วมกับวัดตะเคียนทอง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 socoman    9 มี.ค. 2564

ขอเรียนเชิญญาติโยมร่วมกองบุญ สร้างทานบารมี ขยายที่ธรณีสงฆ์ เพื่อซื้อที่ดินถวายพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชา ร่วมกับวัดตะเคียนทอง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 90 ตรว. ราคา 6 ล้านบาท)
กองบุญล่ะ 99 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
ท่านสามารถโอนบัญชีธนาคารได้ที่ ธ.กรุงไทย
เลขที่ 660-0-14461-0
ชื่อบัญชี วัดตะเคียนทอง(เพื่อร่วมซื้อที่ดิน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-6075254 (พระสมุห์สุเทพ อนาวิโล)
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง

อานิสงส์การถวายที่ดินในพระพุทธศาสนาพอลำดับความได้ดังนี้
1.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทศ เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
4.ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
5.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ 6.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
7.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8.มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
9.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
10.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ

คำอธิฐาน (หลังท่านโอนเงินเสร็จ)
ด้วยอานิสงค์ที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนซื้อที่ดินเพื่อถวายพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ จงเป็นบารมีให้กับข้าพเจ้าและครอบครัว ทั้งในปัจจุบันชาติและชาติต่อ ขอคำว่าไม่มีที่จะหลับจะนอน ไม่มีที่ดินทำมาหากิน ที่ดินเพื่อทำธุรกิจ ที่ดินเพื่อพักอาศัย อย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า หรือหากแม้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่ดินที่ใด ที่เป็นไปโดยครรลอง ครองธรรมแล้วไซร้ ขอความตั้งใจของข้าพเจ้าจงสำเร็จด้วยเถิด
วัดตะเคียนทอง ปากช่อง  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,716 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย