((ด่วน))ขอเชิญทำบุญใหญ่ปีใหม่ หล่อพระประธาน หน้าตัก39 นิ้ว ปางนาคปรก รับเจ้าภาพ199 กอง(กองล่ะ1,999บาท) วันที่ 1 มกราคม 2562 สวนธรรมภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม

 ตะวันธรรม    30 ธ.ค. 2562

#ปีใหม่นี้ ๑ มกราคม 2563 (เวลา 13.09.น.)
ขอเชิญรับบุญใหญ่หล่อพระประธาน หน้าตัก39นิ้ว
เนื้อทองเหลือง นามว่า "พระพุทธรัตนภาวนาศิริโชค"
รับเจ้าภาพใหญ่อุปถัมภ์หล่อพระ 9กอง
(กองล่ะ29,999บาท)
พิธีหล่อพระ ที่ สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม

#จุดประสงค์หล่อพระ
เพื่อเป็นพระประธานในศาลาสวดมนต์
สำนักวิปัสสนา "สวนป่าพุทธภาวนา"
อ.บ่อไร่ จ.ตราด

#อานิสงส์หล่อพระ
มงคลชีวิต ชีวิตไม่ตกต่ำ
มีอำนาจ วาสนาดี

ร่วมสร้างความเป็นศิริมงคงปีใหม่
ด้วยการพาครอบครัว
ร่วมงานบุญใหญ่ หล่อพระ
เพื่อความสุขความเจริญ
ของเราและครอบครัว ตลอดปี 2563

#สามารถร่วมทำบุญ ดังนี้
1.จองเป็นประธานใหญ่หล่อพระ 9เจ้าภาพ
(จองกองล่ะ29,999บาท)
เขียนชื่อเจ้าภาพให้10แท่งทอง
สลักชื่อเจ้าภาพใต้ฐานได้3ชื่อ

2.จองเป็นรองประธานหล่อพระ 199กอง
(จองกองล่ะ 1,999บาท)
เขียนชื่อเจ้าภาพให้1แท่งทอง

3.ทำบุญตามกำลังศรัทธา
(เขียนชื่อใส่แผ่นทองให้1แผ่น)

#สามารถทำบุญได้ที่บัญชี
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#กำหนดการ
เวลา10.00น. ถวายภัตตาหารเพล คณะสงฆ์
เวลา 12.00น. พิธีบวงสรวง เจ้าภาพใหญ่9ท่าน
จุดเทียนนำฤกษ์นำชัย 9เล่ม/9ท่าน
เวลา 13.09น. พิธีหล่อพระประธาน
เวลา 13.20น.
คณะสงฆ์ สวดมนต์ฉลองพระประธาน
ให้พร,พรหมน้ำมนต์,แจกพระของที่ระลึก


รายชื่อเจ้าภาพ ดังนี้
ประธานใหญ่ 9ท่าน
อุปถัมภ์หล่อพระประธาน
(กองล่ะ 29,999บาท)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รองประธานเจ้าภาพหล่อพระ 199ท่าน
(กองล่ะ1,999บาท) หล่อพระประธาน
(ขาดเจ้าภาพอีก 194 กอง)

1.น.ส. ณปภัช สังหมื่นเหม้า 1กอง
2 น.ส. จามรี ตันตนันตา 1กอง
3.พระธนัตถ์นันทน์ 1กอง
4.นายวุฒนะกันต์ ใจซื่อ 1กอง
5.คุณ rit 1กอง
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.-199
รายชื่อตกหล่นแจ้ง โทรไลน์ 0898994099
ประสงค์เข้าร่วมงานแจ้งล่วงหน้า
ประสงค์ได้รูปเขียนในแท่งทองแจ้ง

ประสงค์จองเป็นประธานใหญ่9ท่าน
กองล่ะ29,999บาท #จุดเทียนนำฤกษ์นำชัยวันงาน

องค์พระประดิษฐาน ที่ ศาลาสวดมนต์
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่. จ.ตราด


#สอบถาม โทร/ไลน์ 089-899-4099
หรือ www.dhammadee.com
เฟ็ส สร้างพระทุกวัน

ขออานุภาพแห่งความตั้งใจอุปถัมภ์หล่อพระ
จงอำนวยพรให้ทุกท่านสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,089-899-4099


#ปีใหม่นี้ ๑ มกราคม 2563 (เวลา 13.09.น.)
ขอเชิญรับบุญใหญ่หล่อพระประธาน หน้าตัก39นิ้ว
เนื้อทองเหลือง นามว่า "พระพุทธรัตนภาวนาศิริโชค"
รับเจ้าภาพใหญ่อุปถัมภ์หล่อพระ 9กอง
(กองล่ะ29,999บาท)
พิธีหล่อพระ ที่ สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม

#จุดประสงค์หล่อพระ
เพื่อเป็นพระประธานในศาลาสวดมนต์
สำนักวิปัสสนา "สวนป่าพุทธภาวนา"
อ.บ่อไร่ จ.ตราด

#อานิสงส์หล่อพระ
มงคลชีวิต ชีวิตไม่ตกต่ำ
มีอำนาจ วาสนาดี

ร่วมสร้างความเป็นศิริมงคงปีใหม่
ด้วยการพาครอบครัว
ร่วมงานบุญใหญ่ หล่อพระ
เพื่อความสุขความเจริญ
ของเราและครอบครัว ตลอดปี 2563

#สามารถร่วมทำบุญ ดังนี้
1.จองเป็นประธานใหญ่หล่อพระ 9เจ้าภาพ
(จองกองล่ะ29,999บาท)
เขียนชื่อเจ้าภาพให้10แท่งทอง
สลักชื่อเจ้าภาพใต้ฐานได้3ชื่อ

2.จองเป็นรองประธานหล่อพระ 199กอง
(จองกองล่ะ 1,999บาท)
เขียนชื่อเจ้าภาพให้1แท่งทอง

3.ทำบุญตามกำลังศรัทธา
(เขียนชื่อใส่แผ่นทองให้1แผ่น)

#สามารถทำบุญได้ที่บัญชี
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#กำหนดการ
เวลา10.00น. ถวายภัตตาหารเพล คณะสงฆ์
เวลา 12.00น. พิธีบวงสรวง เจ้าภาพใหญ่9ท่าน
จุดเทียนนำฤกษ์นำชัย 9เล่ม/9ท่าน
เวลา 13.09น. พิธีหล่อพระประธาน
เวลา 13.20น.
คณะสงฆ์ สวดมนต์ฉลองพระประธาน
ให้พร,พรหมน้ำมนต์,แจกพระของที่ระลึก


รายชื่อเจ้าภาพ ดังนี้
ประธานใหญ่ 9ท่าน
อุปถัมภ์หล่อพระประธาน
(กองล่ะ 29,999บาท)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รองประธานเจ้าภาพหล่อพระ 199ท่าน
(กองล่ะ1,999บาท) หล่อพระประธาน
(ขาดเจ้าภาพอีก 194 กอง)

1.น.ส. ณปภัช สังหมื่นเหม้า 1กอง
2 น.ส. จามรี ตันตนันตา 1กอง
3.พระธนัตถ์นันทน์ 1กอง
4.นายวุฒนะกันต์ ใจซื่อ 1กอง
5.คุณ rit 1กอง
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.-199
รายชื่อตกหล่นแจ้ง โทรไลน์ 0898994099
ประสงค์เข้าร่วมงานแจ้งล่วงหน้า
ประสงค์ได้รูปเขียนในแท่งทองแจ้ง

ประสงค์จองเป็นประธานใหญ่9ท่าน
กองล่ะ29,999บาท #จุดเทียนนำฤกษ์นำชัยวันงาน

องค์พระประดิษฐาน ที่ ศาลาสวดมนต์
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่. จ.ตราด


#สอบถาม โทร/ไลน์ 089-899-4099
หรือ www.dhammadee.com
เฟ็ส สร้างพระทุกวัน

ขออานุภาพแห่งความตั้งใจอุปถัมภ์หล่อพระ
จงอำนวยพรให้ทุกท่านสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ
#ปีใหม่นี้ ๑ มกราคม 2563 (เวลา 13.09.น.)
ขอเชิญรับบุญใหญ่หล่อพระประธาน หน้าตัก39นิ้ว
เนื้อทองเหลือง นามว่า "พระพุทธรัตนภาวนาศิริโชค"
รับเจ้าภาพใหญ่อุปถัมภ์หล่อพระ 9กอง
(กองล่ะ29,999บาท)
พิธีหล่อพระ ที่ สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม

#จุดประสงค์หล่อพระ
เพื่อเป็นพระประธานในศาลาสวดมนต์
สำนักวิปัสสนา "สวนป่าพุทธภาวนา"
อ.บ่อไร่ จ.ตราด

#อานิสงส์หล่อพระ
มงคลชีวิต ชีวืตไม่ตกต่ำ
มีอำนาจ วาสนาดี

ร่วมสร้างความเป็นศิริมงคงปีใหม่
ด้วยการพาครอบครัว
ร่วมงานบุญใหญ่ หล่อพระ
เพื่อความสุขความเจริญ
ของเราและครอบครัว ตลอดปี 2563

#สามารถร่วมทำบุญ ดังนี้
1.จองเป็นประธานใหญ่หล่อพระ 9เจ้าภาพ
(จองกองล่ะ29,999บาท)
เขียนชื่อเจ้าภาพให้10แท่งทอง
สลักชื่อเจ้าภาพใต้ฐานได้3ชื่อ

2.จองเป็นรองประธานหล่อพระ 199กอง
(จองกองล่ะ 1,999บาท)
เขียนชื่อเจ้าภาพให้1แท่งทอง
สลักชื่อเจ้าภาพใต้ฐานพระได้1ชื่อ

3.ทำบุญตามกำลังศรัทธา
(เขียนชื่อใส่แผ่นทองให้1แผ่น)

#สามารถทำบุญได้ที่บัญชี
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#กำหนดการ
เวลา10.00น. ถวายภัตตาหารเพล คณะสงฆ์
เวลา 12.00น. พิธีบวงสรวง เจ้าภาพใหญ่9ท่าน
จุดเทียนนำฤกษ์นำชัย 9เล่ม/9ท่าน
เวลา 13.09น. พิธีหล่อพระประธาน
เวลา 13.20น.
คณะสงฆ์ สวดมนต์ฉลองพระประธาน
ให้พร,พรหมน้ำมนต์,แจกพระของที่ระลึก

#สอบถาม โทร/ไลน์ 089-899-4099
หรือ www.dhammadee.com
เฟ็ส สร้างพระทุกวัน


#ปีใหม่นี้ ๑ มกราคม 2563 (เวลา 13.09.น.)
ขอเชิญรับบุญใหญ่หล่อพระประธาน หน้าตัก39นิ้ว
เนื้อทองเหลือง นามว่า "พระพุทธรัตนภาวนาศิริโชค"
รับเจ้าภาพใหญ่อุปถัมภ์หล่อพระ 9กอง
(กองล่ะ29,999บาท)
พิธีหล่อพระ ที่ สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม

#จุดประสงค์หล่อพระ
เพื่อเป็นพระประธานในศาลาสวดมนต์
สำนักวิปัสสนา "สวนป่าพุทธภาวนา"
อ.บ่อไร่ จ.ตราด

#อานิสงส์หล่อพระ
มงคลชีวิต ชีวืตไม่ตกต่ำ
มีอำนาจ วาสนาดี

ร่วมสร้างความเป็นศิริมงคงปีใหม่
ด้วยการพาครอบครัว
ร่วมงานบุญใหญ่ หล่อพระ
เพื่อความสุขความเจริญ
ของเราและครอบครัว ตลอดปี 2563

#สามารถร่วมทำบุญ ดังนี้
1.จองเป็นประธานใหญ่หล่อพระ 9เจ้าภาพ
(จองกองล่ะ29,999บาท)
เขียนชื่อเจ้าภาพให้10แท่งทอง
สลักชื่อเจ้าภาพใต้ฐานได้3ชื่อ

2.จองเป็นรองประธานหล่อพระ 199กอง
(จองกองล่ะ 1,999บาท)
เขียนชื่อเจ้าภาพให้1แท่งทอง
สลักชื่อเจ้าภาพใต้ฐานพระได้1ชื่อ

3.ทำบุญตามกำลังศรัทธา
(เขียนชื่อใส่แผ่นทองให้1แผ่น)

#สามารถทำบุญได้ที่บัญชี
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#กำหนดการ
เวลา10.00น. ถวายภัตตาหารเพล คณะสงฆ์
เวลา 12.00น. พิธีบวงสรวง เจ้าภาพใหญ่9ท่าน
จุดเทียนนำฤกษ์นำชัย 9เล่ม/9ท่าน
เวลา 13.09น. พิธีหล่อพระประธาน
เวลา 13.20น.
คณะสงฆ์ สวดมนต์ฉลองพระประธาน
ให้พร,พรหมน้ำมนต์,แจกพระของที่ระลึก

#สอบถาม โทร/ไลน์ 089-899-4099
หรือ www.dhammadee.com
เฟ็ส สร้างพระทุกวัน


#ปีใหม่นี้ ๑ มกราคม 2563 (เวลา 13.09.น.)
ขอเชิญรับบุญใหญ่หล่อพระประธาน หน้าตัก39นิ้ว
เนื้อทองเหลือง นามว่า "พระพุทธรัตนภาวนาศิริโชค"
รับเจ้าภาพใหญ่อุปถัมภ์หล่อพระ 9กอง
(กองล่ะ29,999บาท)
พิธีหล่อพระ ที่ สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม

#จุดประสงค์หล่อพระ
เพื่อเป็นพระประธานในศาลาสวดมนต์
สำนักวิปัสสนา "สวนป่าพุทธภาวนา"
อ.บ่อไร่ จ.ตราด

#อานิสงส์หล่อพระ
มงคลชีวิต ชีวืตไม่ตกต่ำ
มีอำนาจ วาสนาดี

ร่วมสร้างความเป็นศิริมงคงปีใหม่
ด้วยการพาครอบครัว
ร่วมงานบุญใหญ่ หล่อพระ
เพื่อความสุขความเจริญ
ของเราและครอบครัว ตลอดปี 2563

#สามารถร่วมทำบุญ ดังนี้
1.จองเป็นประธานใหญ่หล่อพระ 9เจ้าภาพ
(จองกองล่ะ29,999บาท)
เขียนชื่อเจ้าภาพให้10แท่งทอง
สลักชื่อเจ้าภาพใต้ฐานได้3ชื่อ

2.จองเป็นรองประธานหล่อพระ 199กอง
(จองกองล่ะ 1,999บาท)
เขียนชื่อเจ้าภาพให้1แท่งทอง
สลักชื่อเจ้าภาพใต้ฐานพระได้1ชื่อ

3.ทำบุญตามกำลังศรัทธา
(เขียนชื่อใส่แผ่นทองให้1แผ่น)

#สามารถทำบุญได้ที่บัญชี
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#กำหนดการ
เวลา10.00น. ถวายภัตตาหารเพล คณะสงฆ์
เวลา 12.00น. พิธีบวงสรวง เจ้าภาพใหญ่9ท่าน
จุดเทียนนำฤกษ์นำชัย 9เล่ม/9ท่าน
เวลา 13.09น. พิธีหล่อพระประธาน
เวลา 13.20น.
คณะสงฆ์ สวดมนต์ฉลองพระประธาน
ให้พร,พรหมน้ำมนต์,แจกพระของที่ระลึก

#สอบถาม โทร/ไลน์ 089-899-4099
หรือ www.dhammadee.com
เฟ็ส สร้างพระทุกวัน


  3,541 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย