ขอเชิญร่วมบุญสร้างพุทธมณฑลอยุธยา ณ.วัดสุทธาวาส​ วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

 socoman    7 ก.พ. 2564

#ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
..
กล่าวถึงโครงการการจัดสร้าง
พุทธมณฑลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื่องจากทาง วัดสุทธาวาส ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดำเนินการจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.หรือที่รู้จักว่า “ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย”เป็นประธานในการสร้างฯ เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ พักผ่อนที่ร่มรื่น มีความสงบ มีความสุข เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดอยุธยา
..
#ปัจจุบันพุทธมณฑลอยุธยา ตั้งอยู่ ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อทั้งหมด ๑๗๐ ไร่ โดยแบ่งเป็นสถานที่เขต อุทยานพุทธมณฑลอยุธยา จำนวน ๘๐ ไร่
ภายในเขตพุทธมณฑลแบ่งเป็นสถานที่ปลูกสวนป่าปฏิบัติธรรม นำพาพุทธศาสนาสนิกชน เข้าพุทธมณฑล ปฏิบัติธรรม ถือศีล ๕ ศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาว ตลอดทุกเดือนทั้งปี
กล่าวถึง วัดแห่งนี้ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย เจ้าอาวาสได้เป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาวัด เริ่มต้นมีเพียงเงิน 47 บาทเท่านั้น ในบุกเบิกสร้างวัด ในสำหรับ วิหารพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 40 ล้านบาทเศษ
ทางวัดเริ่มก่อสร้างเอง โดยได้รับจากการบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้ศรัทธา ปัจจุบันสิ้นค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า ๒๘ ล้านบาท
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาวพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันสร้าง พุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อประโยชน์แห่งบวรพระพุทธศาสนา ในการใช้เป็นสถานที่ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัด และของประเทศไทยสืบต่อไป
ท่านสามารถบริจาค ทำบุญได้ที่ทางวัดทุกวัน หรือ โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเสนา
ชื่อบัญชี โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุทธาวาส วิปัสสนา
เลขบัญชี 770-259076-9
โทรสอบถาม.พระครูบาสุรินทร์ 096-4539415
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,863 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย