ขอเชิญร่วมบุญ จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศาสนทายาท

 somrak    

ขอเชิญร่วมบุญ จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศาสนทายาทเนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ซึ่งปี 2553นี้มีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการศึกษาจำนวน 86 รูป ประกอบกับในโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในเขตชนบทห่างไกลจากตัวอำเภอ มีอุปกรณ์หลายอย่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์โรงเรียนแห่งนี้มีแค่ 4 เครื่องที่ใช้การการเรียนการสอน เฉลี่ยแล้ว 1 เครื่องต่อ 20 รูป ซึ่งทำให้เกิดความยากในการเรียนการสอน ประกอบกับโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อ ต้องอาศัยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งภัตตาหารเพลน้ำปานะ เป็นต้น

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มิจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดอุปกรณ์ ดังนี้

1.PU Intel Celeron 1.8 GHz
2.Main board Onboard
3.VGA+Sound Onboard
4.Ram DDRII 1 GB
5.HDD 160 GB
6.Case
7.LCD 15.6
8.Speaker
9.Mouse
10.Keyboard
11.DVD RW

ราคา1 เครื่อง 11,450 บาท
ราคา 10 เครื่อง 114,500 บาท


ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศรีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 331-1-07763-6
ชื่อบัญชี โรงเรียพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

สวิปโค๊สกรณีโอนจากต่างประเทศ
KRTHTHBK (โอนผ่านเน็ต)
KRTHTHBK007895 (โอนผ่านเน็ตสกุลต่างประเทศ)

ผู้จิตศรัทธาท่านใดที่ได้ร่วมบุญแล้ว ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน ร้อมบอกจำนวนเงินที่โอน วันเดือนปีที่โอน ส่งไปที่ somrak43@hotmail.com หรือ 086-260-2702

ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้ว จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ ขอให้ได้สวรรค์สมบัติ ขอให้ได้นิพพานสมบัติ จะนึกประสงค์สิ่งใด ขอจงสมปรารถนาทุกประการ อันว่า โรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนค่นแค้น และคำว่า "ไม่มี" ขออย่าให้ท่านและครอบครัวประสบพบเลยฯ

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com
somrak43@hotmail.com

ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28:2010-06-18-06-08-57&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com

อ่านรายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=8


[quote]=lowprofile;3455334ขอร่วมกุศลด้วยครับ 100 บาทจะโอนถวายครับ

ภายมนวันที่ 23/06/53

ขอกราบอนูโมทนาสาธุการในกุศลจิตกุศลกรรมของท่าน

ทั้งหลาย และท่านเจ้าของกรธทู้มา ณ ที่นี้ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ[/quote]

อนุโมทนา บุญ คุณโยม lowprofile ที่ได้ร่วมบุญพัฒนาศาสนทายาท ด้วยการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ถวายพระเณรที่ศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางพระพุทธศาสนาใหมีความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู้การเป็นนักเผยแผ่ธรรมที่ดีต่อไป สาธุ

http://www.phrasomrak.com

อ่านรายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=8รายนามผู้ร่วมบุญ

1.21/06/53 คุณโยม ngodngam ร่วมบุญ 22,900 บาท (รับใบอนุโมทนาบัตร)

2.21/06/53 คุณโยม สมใจ โสพรรณพานิชกุล ร่วมบุญ 500 บาท (รับใบอนุโมทนาบัตร)

3.22/06/53 คุณโยม วรรณชัย อัศวชีพ ร่วมบุญ 300 บาท (รับใบอนุโมทนาบัตร)

4.22/06/53 คุณโยม ภัชชรัศมิ์ วรรณศุภเศรษฐ์ ร่วมบุญ 500 บาท

รวมเงินผู้ร่วมบุญ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2553
จำนวนเงิน 24200 บาท ได้ 2 เครื่อง เหลืออีก 8 เครื่อง
เป็นที่ทราบกันว่า ในยุคปัจจุบัน พระภิกษุ สามเณร ในประเทศไทย ได้ลดลงอย่างมาก หายากที่จะอยู่นานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตอนนี้ญาติโยมพุทธศาสนิกชน ได้โอกาสแล้วที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียน เพื่อต่อยอดการเผยแผ่ โดยการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร เพื่อการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาต่อไป

เราได้สร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนามาก็มากแล้ว ไฉนเราไม่หันมาสร้างพระสร้างเณร เพื่อความคงทนถาวรต่อพระพุทธศาสนา สาธุ

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพคอมพิวเตอร์ได้ที่

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศรีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 331-1-07763-6
ชื่อบัญชี โรงเรียพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

สวิปโค๊สกรณีโอนจากต่างประเทศ
KRTHTHBK (โอนผ่านเน็ต)
KRTHTHBK007895 (โอนผ่านเน็ตสกุลต่างประเทศ)

ผู้จิตศรัทธาท่านใดที่ได้ร่วมบุญแล้ว ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน ร้อมบอกจำนวนเงินที่โอน วันเดือนปีที่โอน ส่งไปที่ somrak43@hotmail.com หรือ 086-260-2702

ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้ว จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ ขอให้ได้สวรรค์สมบัติ ขอให้ได้นิพพานสมบัติ จะนึกประสงค์สิ่งใด ขอจงสมปรารถนาทุกประการ อันว่า โรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนค่นแค้น และคำว่า "ไม่มี" ขออย่าให้ท่านและครอบครัวประสบพบเลยฯ


วันนี้ 28/06/53

ได้รับสายธารศรัทธา จากกองทุนสนับสนุนนักธรรมบาลี ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อคอมพิวเตอร์ถวาย พระภิกษุสามเณร จำนวนเงิน 20,000 บาท

ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณกับกองทุนอย่างมาก

สาธุ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.comสวัสดีครับ
ผมได้โอนปัจจัยร่วมบุญเป็นจำนวน 200 บาท ณ วันที่ 29 มิถุนายน 53 ครับ

ขอกราบอนุโมทนากุศลจิตทุกท่านครับ


อนุโมทนาบุญ คุณโยม กลอง ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้ ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านและครอบครัว ด้วยเทอญ

สาธุ
http://www.phrasomrak.com

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=8  3,416 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย