ขอเชิญร่วมบุญ จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศาสนทายาท

 somrak    

ขอเชิญร่วมบุญ จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศาสนทายาทเนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ซึ่งปี 2553นี้มีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการศึกษาจำนวน 86 รูป ประกอบกับในโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในเขตชนบทห่างไกลจากตัวอำเภอ มีอุปกรณ์หลายอย่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์โรงเรียนแห่งนี้มีแค่ 4 เครื่องที่ใช้การการเรียนการสอน เฉลี่ยแล้ว 1 เครื่องต่อ 20 รูป ซึ่งทำให้เกิดความยากในการเรียนการสอน ประกอบกับโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อ ต้องอาศัยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งภัตตาหารเพลน้ำปานะ เป็นต้น

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มิจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดอุปกรณ์ ดังนี้

1.PU Intel Celeron 1.8 GHz
2.Main board Onboard
3.VGA+Sound Onboard
4.Ram DDRII 1 GB
5.HDD 160 GB
6.Case
7.LCD 15.6
8.Speaker
9.Mouse
10.Keyboard
11.DVD RW

ราคา1 เครื่อง 11,450 บาท
ราคา 10 เครื่อง 114,500 บาท


ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศรีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 331-1-07763-6
ชื่อบัญชี โรงเรียพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

สวิปโค๊สกรณีโอนจากต่างประเทศ
KRTHTHBK (โอนผ่านเน็ต)
KRTHTHBK007895 (โอนผ่านเน็ตสกุลต่างประเทศ)

ผู้จิตศรัทธาท่านใดที่ได้ร่วมบุญแล้ว ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน ร้อมบอกจำนวนเงินที่โอน วันเดือนปีที่โอน ส่งไปที่ somrak43@hotmail.com หรือ 086-260-2702

ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้ว จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ ขอให้ได้สวรรค์สมบัติ ขอให้ได้นิพพานสมบัติ จะนึกประสงค์สิ่งใด ขอจงสมปรารถนาทุกประการ อันว่า โรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนค่นแค้น และคำว่า "ไม่มี" ขออย่าให้ท่านและครอบครัวประสบพบเลยฯ

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com
somrak43@hotmail.com

ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28:2010-06-18-06-08-57&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com

อ่านรายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=8


• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• กากินน้ำทะเล (สมุททชาดก)

• ๔๒.ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์

• อุบาสิกาสำคัญในสมัยพุทธกาล

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดทรงธรรม วรวิหาร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย