เชิญร่วมเป็นพ่อแม่อุปภัมภ์สัตว์ในมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม แม่ริม เชียงใหม่

 tubgood    1 ก.ค. 2563

มูลนิธิ ได้มีการช่วยเหลือชีวิตสัตว์เหล่านี้มาจากที่ต่าง ๆ และนำมาดูแลเลี้ยงดูตลอดชีวิตของพวกเขา บางชนิดเมื่อมาอยู่ก็มีการเพิ่มจำนวนขึ้น จนในปัจจุบัน มูลนิธิมีค่าใช้จ่ายในการดูแลพวกเขาต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท ซึ่งมูลนิธิได้รับเงินบริจาคในการดูแลพวกเขามาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและบุคคลทั่วไปที่มีจิตเมตตามาตลอด 12 ปี ทำให้พวกเขาเหล่านี้มีชีวิตอยู่มาถึงปัจจุบัน

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิได้หยุดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อปัจจัยในการดูแลสัตว์ในอุปภัมภ์

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ในการดูแลของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อขอความเมตตาต่อสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ดูแลอุปถัมภ์วัว ควาย ความเผือก ม้า และสัตว์อื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อใช้สนับสนุนและดำเนินการในการดูแลพวกเขาเหล่านี้ไปตลอดชีวิต

ผู้สนใจมีจิตเมตตาร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.rasameehangdhama.org/archives/4944
  3,545 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย