ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างถาวรวัตถุถวายวัดสว่างบ้านนากลาง หมู่ ๕ บ้านนากลาง ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

 LOCOMOTIVE    6 พ.ย. 2553

 ขอเชิญกัลยาณมิตรธรรมะไทย พุทธศาสนิกชน สาธุชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างถาวรวัตถุถวายวัดสว่าง หมู่๕ บ้านนากลาง ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 

 ปัจจุบันวัดสว่างบ้านนากลางมีภิกษุสงฆ์จำพรรษา ๓ รูปรวมเจ้าอาวาส มีพระอธิการเสมอ สุทตฺโตเป็นเจ้าอาวาส 

 ปัจจุบันวัดสว่างบ้านนากลางมีถาวรวัตถุที่เห็นเด่นชัดที่สุดคืออุโบสถเพียงอย่างเดียว ซึ่งทางวัดสว่างบ้านนากลางยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างถาวรวัตถุอีกหลายอย่างดังนี้ 

 ๑.ซุ้มประตูด้านหน้าและด้านข้างวัดยังไม่มี ขาดปัจจัยในการก่อสร้างประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.ป้ายชื่อวัดที่ถาวรไม่มี ปัจจุบันเป็นเพียงป้ายไม้ธรรมดา นานไปก็คงพังผุกร่อน 

 ๓.กำแพงล้อมรอบอุโบสถยังไม่มี 

 ๔.ศาลาการเปรียญ ก่อสร้างมานานแต่ยังไม่เสร็จ ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างจนเสร็จทั้งหลัง อีกประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.กำแพงด้านข้างติดกับโรงเรียนบ้านนากลางและกำแพงด้านหลังวัดยังไม่มี มีเพียงแต่รั้วลวดหนามขึงไว้ 

 ๖.ศาลาธรรมสังเวชไม่มี 

 ๗.เมรุฌาปนกิจศพไม่มี เวลามีพิธีฌาปนกิจศพต้องไปที่เชิงตะกอนเปิดโล่ง ซึ่งเชิงตะกอนนี้อยู่นอกวัดและห่างจากวัดประมาณ ๕๐๐ เมตร 

 ๘.หอกลองหอระฆังที่มีก็ชำรุดทรุดโทรมมาก 

 ๙.โรงครัวที่ใช้ประกอบอาหารถวายพระเวลามีงานบุญก็ทรุดโทรมและคับแคบ 

 จึงอยากเชิญชวนทุกท่านดังที่กล่าวมาข้างต้น ร่วมทำบุญสร้างถาวรวัตถุถวายวัดสว่างบ้านนากลาง จะเป็นการถวายปัจจัย การถวายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จะจัดกองฐินหรือจัดกองผ้าป่าสามัคคี ก็แล้วแต่ทุกท่านตามศรัทธา ขออนุโมทนาบุญทุกท่านครับ 

 สามารถบริจาคปัจจัยในการก่อสร้างถาวรวัตถุถวายวัดสว่างบ้านนากลางได้ดังนี้ 

 โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนผ้าป่าวัดสว่างบ้านนากลาง เลขที่ ๕๕๐๒๙๘๕๑๖๔ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเขมราฐ 

 การเดินทางไปวัดสว่าง บ้านนากลาง ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ไปได้ทั้ง 2 เส้นทาง พอสังเขปดังนี้ 

 ๑.จากอุบลฯใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ อุบลฯ - ตระการพืชผล - เขมราฐ ไปประมาณ ๘๕ กิโลเมตร ถึงแยกด่านฮัง เลี้ยวขวาเข้าทางแยกถนน ร.พ.ช.ด่านฮัง-นาตาล ไปอีกประมาณ ๘ กิโลเมตรก็จะถึงวัดสว่าง 

http://maps.google.co.th/maps?f=d&source=s_d&saddr=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&daddr=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%95.%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5&hl=th&geocode=&mra=ls&sll=13.0376,101.491373&sspn=14.60498,17.973633&ie=UTF8&ll=15.361005,105.36438&spn=1.406292,1.766052&t=f&z=9&ecpose=15.36100466,105.36437988,163906.78,0,0,0

 ๒.จาก อ.เขมราฐใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ลงไปประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ถึงแยกด่านฮัง เลี้ยวซ้ายเข้าทางแยกถนน ร.พ.ช.ด่านฮัง-นาตาล ไปอีกประมาณ ๘ กิโลเมตรก็จะถึงวัดสว่าง 

http://maps.google.co.th/maps?f=d&source=s_d&saddr=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%90&daddr=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%95.%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5&geocode=FUDA9AAdi1NFBimLFaGeJQM-MTHFTnskZKHcTQ%3BFU648gAdmy9GBikXNlXXJvcVMTHQEe8AQrUCHQ&hl=th&mra=ls&sll=15.940958,105.190585&sspn=0.175294,0.220757&ie=UTF8&ll=15.972882,105.232201&spn=0.175266,0.220757&t=f&z=12&ecpose=15.97288179,105.23220062,20618.97,23.171,0,0

 ดูรายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติมของวัดสว่างบ้านนากลางได้ตามนี้ครับ 

http://www.facebook.com/album.php?aid=14199&id=1775125753&l=08d1a45748


• ๓๒.ปางประทานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทปาติโมกข์

• หลักในการตอบ ๔ วิธี

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• ๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย