วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมฟังธรรมจาก พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง ๓

 Chadej  

ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม โดย
พระอาจารย์มานพ อุปสโม
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จ. จันทบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว ช่อง ๓) ถนนพระราม ๔ คลองเตย
กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์พุทธะ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๒ ๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
http://www.phuttha.com/ข่าวสาร/พุทธะดอทคอม/ธรรมะคือคุณากร-ครั้งที่-๓-๒๕๕๕-ธรรมบรรยายเรื่อง-ปฏิบัติธรรมอย่างไร-ใจเป็นสุข
http://www.facebook.com/websitephuttha

(รถประจำทาง สาย ๔๕, ๔๖, ๑๐๙, ๑๑๕, ๑๑๖, ๑๔๙, ปอ.๒๒, ปอ.๑๗๓, ปอ.๕๐๗, ปอ.๕๑๙, ปอ.๕๔๔)
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : www.phuttha.com

3,639


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย