ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจในธรรมะ อบรมหลักสูตรเพื่อชีวิตคือการเข้าถึงสิ่งสูงสุขที่แท้จริง

 naparats    8 มี.ค. 2561

ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจในธรรมะ อบรมหลักสูตรเพื่อชีวิตคือการเข้าถึงสิ่งสูงสุขที่แท้จริง โดย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เปิดอบรมโครงการ พุทธสาวก สาวิกา โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
🗓 วันเสาร์ที่ 3 มี.ค. 61
หัวข้อ “รู้สติ การเจริญภาวนา”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🗓 วันเสาร์ที่ 10 มี.ค. 61
หัวข้อ “รู้ชีวิตที่เลือกเกิดได้”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🗓 วันเสาร์ที่ 17 มี.ค. 61
หัวข้อ “รู้ชีวิตไม่ตายแบบวิถีพุทธ”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🗓 วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 61
หัวข้อ “รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เวลา : 09.00 - 15.30 น.
>> บรรยายโดย : พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์

>> ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ >> https://goo.gl/fbRbaE

หรือ สอบถามรายละเอียม >> โทร 089-003-9501
>> สถานที่ : ชั้น 4 อาคารปัญญานันทานุสรณ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
>> หมายเหตุ : อบรมครบ 4 เสาร์ รับประกาศนียบัตร
** รับจำนวน 60 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย ** https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี


  3,592 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย