ขอเชิญร่วมงาน สรงน้ำพระธาตุแก้วเมืองหมอก

 watbk    25 ก.พ. 2560

สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ พระภัทรพล ขนฺติโก 081-2884119  3,742 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย