ปิดทอง ตัดหวาย สุโขทัย วัดสบู

 praseht    16 ม.ค. 2555

กำหนดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ตรุษจีน ปี ๒๕๕๕
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ. สุโขทัย
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕
ขอเชิญสาธุชนร่วมงาน ปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา “งานอิ่มบุญ หนุนกุศล เสกคนให้เป็นพระ เสริมธรรมะให้สุขใจ” ร่วมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา/เสริมสร้างบารมี/บวชชีพราหมณ์ (ไม่จำกัดจำนวน/เพศ/วัย/หรืออายุ) พร้อมบวชนาคสามัคคี (ฟรี) (ผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพบวชพระ รูปละ ๓,๐๐๐บาท) -และร่วมเป็นเจ้าภาพ มีดตัดหวายเสริมมงคล (ขนาด ๕ นิ้ว มีดละ ๓,๐๐๐ บาท), (เป็นเจ้าภาพมีดมงคลตัดหวาย ขนาด ๗ นิ้วมีดละ ๕,๐๐๐ บาท). (และเป็นเจ้าภาพมีดมงคลตัดหวาย ขนาด 9 นิ้ว มีดละ 9,999-บาท) เพื่อนำมีดมงคลนี้ไปประจำเก็บไว้ในบ้านในเรือนของตน เป็นมงคล ปกป้องผองภัย และเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งร่วมบำเพ็ญบุญต่าง ๆ และทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน ๒๕๕๕ กอง ๆ ๙๙ บาท (ตามกำลังศรัทธา) ตลอดงาน
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๑ ม.ค. ๕๕ เวลา ๑๕.๕๙ น. -อาราธนาพระเถราจารย์ จาก ๔ ภาคของประเทศ โดยนั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ม.ค. ๕๕ เวลา ๗.๕๙ น. พิธีสวดถอน โดยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ๑๘๕ รูป ณ บริเวณรอบอุโบสถ
วันจันทร์ที่ ๒๓ ม.ค. ๕๕ เวลา ๗.๕๙ น. -เปิดลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์/พร้อมทั้งเปิดให้ปิดทอง ลูกนิมิต/ให้ถวายสังฆทาน ทอดผ้า ตลอดงาน
วันอังคารที่ ๒๔ ม.ค. ๕๕ เวลา ๙.๕๙ น. - ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานพิธีเปิดงาน/เปิดปล่อยลอยป้ายห้อยโป่งไปสวรรค์
วันเสาร์ที่ ๒๘ ม.ค. ๕๕ เวลา ๑๔.๑๙ น. –ฟังธรรมจากพระอาจารย์สิทธิพร จ.พิษณุโลก และประกอบพิธีทำขวัญนาค โดย อ.บัญชา งามสมัย จ.อยุธยา
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ม.ค. ๕๕ เวลา ๑๔.๒๙ น. -หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธาน ในพิธีตัดหวายตัดหวายลูกนิมิต / ทำพิธีอุปสมบทบวชนาค
วันจันทร์ที่ ๓๐ ม.ค. ๕๕ เวลา ๗.๕๙ น. -ทำบุญตักบาตร/ฉลองพระใหม่ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ไปปจนเสร็จสิ้นโครงการ (๑๒ ก.พ.๕๕)
หมายเหตุ- ๑. พิธีเปิดงานวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ในการนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมปล่อย ลอยโป่งสวรรค์ ปล่อยทุกข์-โศก-โรคภัย บวกไปกับการเปิดบุญ เปิดบารมี
เปิดสิวิไล ให้สิ่งที่ดี ๆ เข้ามา ผู้มาร่วมเปิดบุญ ๑๐๐ บาท ขึ้นไป มารับหลวงพ่อเมตตาใหญ่ “รุ่นค้าคายกำไรงาม” ๑ องค์
๒. ผู้ที่เป็นเจ้าภาพมีดมงคลตัดหวาย และคณะสายบุญทุกสาย ให้มาก่อนเวลาตัดหวาย ๑ ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย เพื่อเตรียมกาย-ใจ ให้สดใส เบิกบานรับบุญ
-สอบถาม พระครูไพจิตวรคุปต์ โทร. ๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.-พระประเสริฐ ๐๘๙-๘๖๐๔๗๖๘. หรือคณะกรรมการวัด มีคุณทองสุข ๐๘๑-๐๓๖๑๗๕๕,-อบต.จรัญ ๐๘๙-๘๕๙๒๕๒๗,
-คุณมารินทร์ ๐๘๑-๐๔๓๕๕๐๒,-อรชร ๐๘๘-๔๒๓๔๐๔๓. สะดวกร่วมบริจาคโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย พระครูไพจิตวรคุปต์ เลขบัญชีที่ 617-1-34376-5 สาขา สวรรคโลก


ที่มา : งานบุญ


วันเสาร์ที่ ๒๑ ม.ค. ๕๕ เวลา ๑๕.๕๙ น. -อาราธนาพระเถราจารย์ จาก ๔ ภาคของประเทศ โดยนั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวันอังคารที่ ๒๓ ม.ค. ๕๕ เวลา ๗.๕๙ น. -เปิดลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์/พร้อมทั้งเปิดให้ปิดทอง ลูกนิมิต/ให้ถวายสังฆทาน ทอดผ้า ตลอดงาน


วันอังคารที่ ๒๔ ม.ค. ๕๕ เวลา ๙.๕๙ น. - ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานพิธีเปิดงาน/เปิดปล่อยลอยป้ายห้อยโป่งไปสวรรค์


วันเสาร์ที่ ๒๘ ม.ค. ๕๕ เวลา ๑๔.๑๙ น. –ฟังธรรมจากพระอาจารย์สิทธิพร จ.พิษณุโลก และประกอบพิธีทำขวัญนาค โดย อ.บัญชา งามสมัย จ.อยุธยา


วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ม.ค. ๕๕ เวลา ๑๔.๒๙ น. -หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธาน ในพิธีตัดหวายตัดหวายลูกนิมิต / ทำพิธีอุปสมบทบวชนาค


หมายเหตุ- ๑. พิธีเปิดงานวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ในการนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมปล่อย ลอยโป่งสวรรค์ ปล่อยทุกข์-โศก-โรคภัย บวกไปกับการเปิดบุญ เปิดบารมี
เปิดสิวิไล ให้สิ่งที่ดี ๆ เข้ามา ผู้มาร่วมเปิดบุญ ๑๐๐ บาท ขึ้นไป มารับหลวงพ่อเมตตาใหญ่ “รุ่นค้าคายกำไรงาม” ๑ องค์
๒. ผู้ที่เป็นเจ้าภาพมีดมงคลตัดหวาย และคณะสายบุญทุกสาย ให้มาก่อนเวลาตัดหวาย ๑ ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย เพื่อเตรียมกาย-ใจ ให้สดใส เบิกบานรับบุญ
-สอบถาม พระครูไพจิตวรคุปต์ โทร. ๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.-พระประเสริฐ ๐๘๙-๘๖๐๔๗๖๘. หรือคณะกรรมการวัด มีคุณทองสุข ๐๘๑-๐๓๖๑๗๕๕,-อบต.จรัญ ๐๘๙-๘๕๙๒๕๒๗,
-คุณมารินทร์ ๐๘๑-๐๔๓๕๕๐๒,-อรชร ๐๘๘-๔๒๓๔๐๔๓. สะดวกร่วมบริจาคโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย พระครูไพจิตวรคุปต์ เลขบัญชีที่ 617-1-34376-5 สาขา สวรรคโลกการเดินทางไปวัดใหม่ศรีสมบูรณ์
สำหรับผู้ที่เดินทางรถ
ประจำทาง (หรือโดยรถยนต์ส่วนตัว)
• โดยเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ปลายทางลงสนามบินสุโขทัย สวรรคโลก
• โดยรถไฟ -กรุงเทพฯ-ปลายทางสวรรคโลก
• โดยรถยนต์ -กรุงเทพฯ-ปลายทางสวรรคโลก -สายเหนือเชียงใหม่-อุตรดิตถ์-สวรรคโลก -ถ้ามาทางสายอีสานขอนแก่น/โคราช-ให้ลงที่พิษณุโลก หรือลงสุโขทัย ต่อรถประจำทางไปสวรรคโลก รถทุก ๆ สายเมื่อถึงสวรรคโลกแล้วให้ต่อรถสองแถวประจำหมู่บ้าน (มีสายบ้านหนองป่าถ่อน-ขอนซุง-ปากคลองช้าง) ลงหน้าวัดสบูพอดี ระยะทาง 14 กม.) ซึ่งรถจอดข้างตลาดในเมืองสวรรคโลก รถจะออก เวลา 10 โมงเช้าของทุก ๆ วัน (ถ้านอกเวลานี้ให้เหมารถสามล้อเครื่องเข้าไป สนนราคาเอง ซึ่งไม่เกิน ประมาณ 100-150 บาท (มี 3-4 ที่นั่ง)
• ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมที่ พระครูไพจิตวรคุปต์
• เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) โทร.๐๕๕๖๘๕๓๐๙, หรือ ๐๘๗๑๙๘๔๙๖๙.
• กรรมการวัด(คุณทองสุข) ๐๘๑๐๓๖๑๗๕๕.
  3,281 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย