ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เข้ากองทุนหอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดิน ผ่านหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วขุมพล

 DhammathaiTeam    23 พ.ย. 2559

ด้วยหอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดิน ได้เปิดให้บริการตรวจและรักษาภิกษุ-สามเณร และแม่ชี ทั้งที่เป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีพระและสามเณร ทั้งในเขตอ.สว่างแดนดินดิน และต่างอำเภอ และต่างจังหวัด เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ ต่างก็มารับบริการตรวจรักษาที่หอสงฆ์อาพาธมากขึ้นกว่าเดิมและคาดว่าจะมากขึ้นทุกปี

ทั้งนี้เพราะท่านประทับใจและมั่นใจในการดูแลรักษาจากเจ้าหน้าที่พยาบาลและนายแพทย์จาก รพร.สว่างแดนดิน ซึ่งให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อพระภิกษุสามเณร ตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์และสามเณรอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม องค์อุปถัมภ์หลักทางด้านปัจจัยต่อกองทุนหอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดินนี้ ยังเมตตาห่วงใยต่อพระภิกษุและสามเณรที่อาพาธเป็นอย่างยิ่งจึงได้นำผ้าห่ม, อังสะกันหนาว, สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน และแชมพูสระผม มามอบไว้ที่หอสงฆ์อาพาธ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจัดถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่ต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาล หากท่านไม่ได้จัดเตรียมมาจากวัดเพราะพระภิกษุบางรูปอาจจะไม่มีโยมติดตามหรือมีปัจจัยที่จะซื้อของใช้เหล่านี้

หอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดินนี้ ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้ :-

1) ห้องซักประวัติ และตรวจคนไข้
2) ห้อง(เคาท์เตอร์)พยาบาล
3) ห้องหัตถการ
4) ห้องพิเศษรวม 4 เตียง - 1 ห้อง
5) ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว - 8 ห้อง
6) ห้องพิเศษ วี.ไอ.พี. สำหรับพระเถระ - 1 ห้อง
7) ห้องพักพระอุปัฏฐากพระเถระ - 1 ห้อง
เพื่อสามารถรองรับพระภิกษุและสามเณรที่อาพาธได้เต็มที่

อนึ่งทางกองทุนหอสงฆ์อาพาธจะรายงานค่าใช้จ่ายที่ทางรพร.สว่างแดนดิน ขอเบิกในการรักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณรในแต่ละเดือนให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสาธารณชนทราบในทุกๆเดือน เพื่อท่านจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญที่ได้ดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรที่อาพาธร่วมกัน

นอกจากนี้ปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เข้ากองทุนหอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดิน ผ่านหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วขุมพล ซึ่งเปิดรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร 2 แห่ง คือ

(1) ชื่อบ/ช พระอุ่นหล้า ฐิตธัมโม
ธนาคาร ธกส. สาขาสว่างแดนดิน
เลขที่ บ/ช 020079504286
และ

(2) ชื่อบ/ช พระอุ่นหล้า ฐิตธัมโม
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาโลตัส สว่าง-แดนดิน
เลขที่บ/ช 717-0-16200-7

*** ทางกองทุนหอสงฆ์อาพาธจะแจ้งยอดที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ยอด ณ วันที่ 25 ม.ค. 2560 จากทั้ง 2 บัญชี ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ทราบทั่วถึงกัน และจะได้นำไปทอดผ้าป่ามอบปัจจัยทั้งหมดให้แก่กองทุนหอสงฆ์อาพาธ รพร.ยุพราชสว่างแดนดิน ในวันที่ 26 ม.ค. 2559 ( ซึ่งจะจัดให้มีการทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนหอสงฆ์อาพาธ ในวันที่ 26 ม.ค. ของทุกปี) ***

หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามกิจกรรมและการให้บริการต่อพระภิกษุสามเณรและแม่ชี ของกองทุนหอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดิน ได้ที่

เฟสบุ๊คเพจ "หอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดิน"
ขอความกรุณาช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อๆไป เพราะคาดว่าผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์หลายท่าน คงอยากทราบความเคลื่อนไหวของการบริการของหอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดิน และยอดบริจาคผ่านบ/ช หลวงปู่อุ่นหล้าทั้งหมด ณ วันที่ 25 ม.ค. 60 ก่อนวันทอดผ้าป่าสามัคคีมอบให้กองทุนฯ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : เพจ Supani Sundarasardula
• "ฝึกใจไม่ให้โกรธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• กิจ-กรรม (ฮาธรรมะพระพยอม)

• สองเมษา ชาวประชา น้อมเกล้าฯ ถวายพระพร

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• การรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

• ภาวนามยปัญญา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย