ต้องการเจ้าภาพซื้อโลงศพให้กับศพอนาถาและศพไม่มีญาติ

 rakdee001    28 มิ.ย. 2554

ต้องการเจ้าภาพซื้อโลงศพให้กับศพอนาถาและศพไม่มีญาติ
งานเพื่อช่วยเหลือศพผู้ที่อนาถาและไม่มีญาติ
ต้องการโลงศพจำนวนมาก จริงๆ

เนื่องจากว่ามีผู้คนในอ.เมืองนครสวรรค์ และในหลายที่ได้มาขอความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์เณร ปญฺญาธโร ที่พักสงฆ์บ้านวังตะแบก ม.1 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เป็นจำนวนมากในเรื่องของโลงศพ ท่านจึงต้องการจัดตั้งเป็นกองทุน เพื่อซื้อโลงศพให้กับศพอนาถาหรือศพที่ไม่มีญาติ
ลักษณะเป็นโลงไม้สีขาวธรรมดา ไม่มีลวดลายใดๆ
ราคาโลงละ 1,200 บาท หรือแล้วแต่กำลังทำบุญก็ได้นะคับได้บุญเหมือนกัน
*ถ้าเป็นเจ้าภาพจัดการศพ ศพละ 5,000 บาท แบ่งออกคือ
1.ค่าโลง 1,200 บาท
2.สวดพระอภิธรรม 1 คืน พร้อมถวายปัจจัยพระและค่าใช้จ่ายต่างๆรวม 1,500 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจพร้อมถวายค่าน้ำไฟวัดที่ตั้งศพและรวมเป็นเงิน 2,300 บาท
หมายเหตุ *ส่วนใหญ่แล้วศพอนาถาหรือไม่มีญาติจะเอาไว้แค่คืนเดียวแล้วฌาปนกิจเลย
หากว่าท่านใดต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพหรืออยากจะร่วมทำบุญแต่ไม่สะดวกเดินทางมายังที่พักสงฆ์ท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่
บัญชีอออมทรัพย์
ชื่อบัญชี พระครูปลัดอภิวุฒิ ปญฺญาธโร (ภุมภา)
เลขที่บัญชี 778-0-08453-1 ธ.กรุงไทย
สาขาย่อยแฟรี่แลนด์สรรพสินค้า(นครสวรรค์)
หากท่านต้องการใบอนุโมทนาบัตรหรือสอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อได้ที่พระครูปลัดอภิวุฒิ ปญฺญาธโร ที่พักสงฆ์วังตะแบก ม.๑ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
โทร.083-9541395
หากท่านใดต้องการขอเบิกใช้โลงศพให้กับศพอนาถาหรือไม่มีญาติสามารถติดต่อได้เลยโดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้
๑.ใบมรณะบัตรของผู้ตาย(ตัวจริงเท่านั้น)
๒.บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริงเท่านั้น)
๓.หากมีเหตุจำเป็นจริงๆกรุณาติดต่อสอบถาม 083-9541395 ได้โดยตรง
เพื่อนำมายื่นขอเบิกโลงศพป้องกันพวกมิจฉาชีพมาติดต่อขอแล้วนำไปขายต่อ
หมายเหตุ
นำโลงศพไปส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น(เฉพาะในจ.นครสวรรค์)
*หากต่างจังหวัดกรุณามารับหีบเอง
แล้วผมจะถยอยนำรายละเอียดมาลงให้ทราบเป็นระยะนะคับ
ผมต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ด้วยนะคับ
ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือศพคนอนาถาและไม่มีญาติ
ขอผลบุญนี้ดลบันดาลให้พี่และครอบครัวไม่มีความทุกข์ยากเข็นใจด้วย เทอญฯ
ขออนุโมทนา
สาธุ สาธุ สาธุ
...ชายเฟรม...
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,626 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย