ขอถวายลิ้งค์เป็นธรรมทานแด่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์และหมู่ชนทั้้งหลาย

 aMANwalking  

ขอน้อมถวายลิ้งค์เป็นธรรมทานแด่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์และหมู่ชนทั้้งหลาย ไปสู่แหล่งหนังสือธรรมะ เพื่อพิจารณาและเจริญยิ่งขึ้นไปในธรรมของพระพุทธเจ้า ทุกๆท่าน ผิดพลาดถ้ามี ขออภัยขอขมาครับ

(แหล่งบำเพ็ญปัญญาบารมี หนังสือธรรมะเพียบครับ คนคิดเวปนี้เก่งจริงๆ ดาวน์โหลดก็ได้ อ่านเลยก็ได้ถ้าเนทเร็วพอ สุดยอดครับพี่น้อง เพื่อนๆ )

http://www.scribd.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0?l=2


• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• พระเถระเห็นปีศาจ

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• คำสอนหลวงพ่อ
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย