โครงการพุทธสาวกสาวิกา

 naparats    31 ก.ค. 2563

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
โครงการพุทธสาวกสาวิกา
--------------------
ช่วงเช้าการบรรยายธรรม
เรื่อง "คารวธรรม"
โดย พระปัญญานันทมุนี
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
ณ ห้องโถงพุทธปัญญา ชั้น 1 อาคารปัญญานันทานุสรณ์
เวลา ๙.๓๐ - ๑๐.๒๐ น.
--------------------
ส่วนช่วงบ่ายเจริญภาวนา ชั้น ๔
--------------------
รับชมและรับฟังผ่านทางถ่ายทอดสด (Live) และย้อนหลังได้ที่
Facebook : เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี
https://www.facebook.com/PageWatchol/
Youtube : วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
https://www.youtube.com/channel/UCbpe7tGu-UXoTP8GdrQnmGg https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : Facebook วัดชลประทานรังสฤษดิ์


  3,586 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย