ด่วน!กฐินสามัคคี ปฏิสังขรณ์องค์ พระอัฏฐารสยืนคู่ เดียวในโลก อายุ 700 กว่าปี

 por410    26 มิ.ย. 2554

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เป็นเจ้าภาพทอดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประโชติการาม ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ใน วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัตถุประสงค์ เพื่อการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ วัดประโชติการาม...
**********************************************

การทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อทำการระดมทุน ในการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ วัดประโชติการาม ซึ่งเป็นวัดเดียวในประเทศไทย ที่มีพระยืนที่เก่าแก่สององค์ หันไปในทิศทางเดียวกัน คือองค์หลวงพ่อทรัพย์ ( สูง ๖ วา ๗ นิ้ว ) หลวงพ่อสิน ( สูง ๓ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว ) ที่มีอายุหลายร้อยปี เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ซึ่งขณะนี้ทางวัดกำลังทำการบูรณะ ปฏิสังขรณ์อยู่
โดยมีสาเหตุมาจากน้ำท่วมใหญ่ในหลายครั้งที่ผ่านมา ทำให้ฐานขององค์หลวงพ่อทรุดลง เกรงว่าองค์หลวงพ่อที่มีอายุหลายร้อยปีจะโค่นลงมา จึงต้องทำการปรับปรุงโครงสร้างรากฐานให้แข็งแรงขึ้น เนื่องจากครั้งนี้ได้มีการขุดค้นทางด้านโบราณคดี และได้พบรากฐานโครงสร้างของเก่า ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอายุหลายร้อยปี ( ก่อนสมัยอยุธยา ) และประสพกับปัญหาน้ำท่วมหนักเมื่อ ปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานและทำการบูรณะองค์หลวงพ่อทรัพย์ หลวงพ่อสิน ทางคณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรวบรวมจัตุปัจจัย นำมาดำเนินการปรับปรุง บูรณะ โบราณสถานของวัด ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสืบไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีของหลวงพ่อทรัพย์ หลวงพ่อสิน จงอภิบาลคุ้มครองท่านพร้อมด้วยครอบครัวให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด อันชอบด้วยธรรม ขอจงสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ เทอญ.กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานกองละ 2,500 บาท ชื่อ …...............................( ขอสัก 15 กอง รับชุดพระเครื่องจากพระอาจารย์)ร่วมเป็นประธาน 1500 บาท ชื่อ................................................................รับของที่ระลึกจากพระอาจารย์
ร่วมเป็นกรรมการ แล้วแต่ตามจิตศัทธา...........................................................
ใครต้องการซองพร้อมใบฏีกาเพื่อบอกต่อๆๆกันไป โทรมาแจ้งรายละเอียด เจ้าภาพจัดงานนะครับ


**ไม่สะดวกไป สามารถร่วมบุญได้โอนผ่าน บัญชี โอนแล้วรบกวนแจ้งรายละเอียด ชื่อ เบอร์โทร จำนวนเงินเพื่อ ที่อยู่ เพื่อจัดส่งของที่ระลึกจากทางวัดครับ
นายสมเกียรติ ชวดชุม
207-221-193-0 ออมทรัพย์
ธ.ไทยพานิชย์ สาขาย่อยซอยมหาดไทยตอนนี้ขาดเจ้าภาพจัดงาน และประธานครับ เรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่านนะครับติดต่อสอบถาม พระครูเกษม ธรรมโชติ โทร.0895136491 เจ้าอาวาส
ประธานฝ่ายจัดงาน นาย สมเกียรติ ชวดชุม โทร.0821906943

เจ้าภาพจัดงาน
1.a_kmitl 2500 บาท
2.ณัฐวัฒน์ 2500 บาท
3.ohm0444 2500 บาท จอง
4.เจนจิรา 2500 จอง
5.ตั้งทองกูร 2500 จอง
6.วัชพงษ์ ส. 3000 บาท
7.meawzilla 2500 บาท จอง
8.king938 2500 จอง
9.joywin 2500 จอง
10.พัชนีย์ ศรีจันทร์ .พรทิพย์ ปาลศิริ. พิมพ์ลภัส มืลเลอร์ 5000 บาท
11.ดาว ฮันท์ 2500 บาท จอง
12. de_fam มนัสนันท์ ศศิมณฑลกุล 2500 บาท
13.คุณแม่มาลี มีมุข พร้อมครอบครัว 3000 บาท

14.จักรธร ดวงสว่า และครอบครัว 2500 บาทจอง
15.สมบูรณ์ แซ่จิ้ว 2500 จอง
16.........................
17........................
18.........................
19.........................
20.........................


ประธาน
1.สุนทร ทองบุญ 1500 บาท
2............................
3............................
4............................
5............................
6............................
7............................
8...........................
9...........................
10.........................


กรรมการ
1.ดาราจักร 300 บาท
2.ramaniyo 10 บาท
3.แมงปอปีกดำ 300 บาท
4.k2 200 บาท
5.Pangism 100 บาท
6.ลูกท่าน 100 บาท
7.nuanpan 200 บาท
8.สาธิดา 50 บาท
9.G and S 100 บาท
10.SilentSoar 200 บาท
11.rehacked 100 บาท
12.เรือธรรม100 บาท
13.peanut_t 208 บาท
14.นางสาวอยู่จ้ะ 100 บาท
15.took154 100 บาท
16.ทรรศวรรณ 300 บาท
17.puntm2 200 บาท
18.Ozzy_ross 200 บาท
19.PanchalidaWYTR 200 บาท
20. วงศกร พรหมเสนะ 100 จอง
21.วีรภัทร์ จีรัง 300 จอง
22.metaya 400 บาท
23.noodeel 100 บาท
24.ธรรมวิวัฒน์ 100 บาท
25.joywin 200 บาท
26.No matter what 104 บาท
27....Kratae... 100.99 บาท
28.วันทนา vijit 100 บาท
29.yoyonoinoi 100 บาท
30.merica 209 บาท
31.ขมิ้นชัน 300 บาท
32.oamiamgod 50 บาท
33..................
34..................
35...................
--------------------------------------------------------------------------------
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อนุโมทนา บุญเจ้า ค่ะ


• "ศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• พระคุณแม่ทดแทนเท่าไหร่ไม่รู้หมด

• สวดธรรมจักรกัปปวัตตนะสูคร

• 10 Min.Meditation Music for Positive Energy - GUARANTEED Find Inner Peace within 10 Min.

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย