ขอเชิญร่วมบุญการบริจาคที่ดินถวายวัดสันโค้งเจริญสุข เชียงราย ตารางวาล่ะ 9 บาท

 socoman  

ขอเชิญร่วมบุญการบริจาคที่ดินถวายวัดสันโค้งเจริญสุข เชียงราย ตารางวาล่ะ 9 บาท


• "ระงับอารมณ์ พิจารณาอารมณ์" (หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี)

• อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• ปฎิบัติธรรมที่วัดเจ้าอาม

• "ธรรมสี่ประการพึงมีในตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย