ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระ โดยไม่ต้องใช้เงิน รับเพียงก้อนหิน (ขนาดเล็ก1ก้อน) ณ.วัดเนินตูม​ 23/2/63

 socoman     30 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระ
โดยไม่ต้องใช้เงิน รับเพียงก้อนหิน

ผู้ใดปรารถนาส่งก้อนหิน
(ขนาดเล็ก1ก้อน)
ที่ผ่านการอธิษฐานหลังสวดมนต์
ด้วยตนเอง และส่งมาได้ที่ ...

พระอาจารย์ดอกอ้อ
วัดเนินตูม​ 131/6 หมู่ที่​ 2
ต.​สะแกกรัง​ อ.เมือง​
จ.อุทัยธานี​ 61000

(ผู้จัดสร้าง ปรารถนาให้ผู้คน
ทำบุญโดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้เงิน)

มหามุทิตาโมทนาสาธุทิพย์ กับทุกท่าน
อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์
ผู้นำในการสร้างพระพุทธรูป
สมเด็จองค์ปฐมด้วยก้อนหินอธิษฐาน⭐

ที่มา : https://www.facebook.com/Kradanbogboon/photos/a.288944934638997/1536560593210752/?type=3&theater

3,648


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย