ขอเรียนเชิญร่วมสร้างพระประธานหน้าตัก 3 เมตร ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดป่าอุบลแก้ว ตำบล บุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34310

 socoman    22 พ.ค. 2564

ขอเรียนเชิญร่วมสร้างพระประธานหน้าตัก 3 เมตร ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดป่าอุบลแก้ว
กองทุนกิตติมศักดิ์ : 10,000 บาท จารึก 10 ชื่อ
กองทุนกิตติมสุข : 5,000 บาท จารึก 5 ชื่อ
กองทุนกิตติมใส : 1,000 บาท จารึก 1 ชื่อ
กองทุนกิตติมเสริม : ร่วมบุญตามอัธยาศัย..
บัญชี วัดป่าอุบลแก้ว
ธ.กสิกร 0381687821
ธ. กรุงไทย 9898600977
พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตย พระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย
เมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและพระธรรมอันเป็นอจินไตย ย่อมมีวิบากเป็นอจินไตย
การได้มีโอกาสสร้างพุทธรูปให้มนุษย์และเทวดาได้กราบสักการะบูชาเพื่อนำพาเขาไปสู่สุคติสวรรค์ บุญอันไม่มีประมาณย่อมบังเกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมสร้าง.. https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,660 

  แสดงความคิดเห็น• วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสมทบทุนถมดินถวายวัด ณ วัดท่าทองน้อย หลวงพ่อโต (ซำปอกง) ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสมทบทุนถมดินถวายวัด ณ วัดท่าทองน้อย หลวงพ่อโต (ซำปอกง) ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

• เชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมธรรมใสใส "อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์"

• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล ““พระกริ่งมหาฤๅษี , พระปิดตาวาสนาดี” ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย