ขอเชิญร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6.50 เมตร สูง12เมตร ณ.วัดโนนสมบูรณ์ เลขที่100 บ.โนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 13/3/64

 socoman    19 ก.พ. 2564

#สร้างพระใหญ่ 12เมตร
เนื่องด้วยวัดโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 100 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีท่านเจ้าอาวาส พระอธิการสุดใจ เตชธมฺโม และคณะสงฆ์ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาวัดพร้อมด้วยชาวบ้านโนนสมบูรณ์ ได้มีมติร่วมกันจัดสร้าง พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย หน้าตัก 6.50 เมตร สูง 12 เมตร เพื่อเป็นการสร้างกุศลจริยาพุธานุสสติและประดิษฐานให้เป็นพระประธานพุทธสังเวชนียมณฑล ประจำวัดสืบไป
ทางวัดยังขาดแคลนวัสดุ – อุปกรณ์ที่ต้องใช้หล่อพระอีกจำนวนมาก ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพวัสดุอุปกรณ์ได้ที่
พระอรัญ อภิปุญโญ โทร.096-3218931
ผู้ใหญ่เชย หงส์ทอง โทร.064-3299167
บัญชีวัดโนนสมบูรณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี 414-0502-126
งบประมาณในการก่อสร้าง 250,000 บาท
เริ่มหล่อพระวันที่ 11-12-13 มีนาคม 2564 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,734 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย