สมัครบวชนาคหมู่ (บวชฟรี) อบรม2เดือน เเละรับเจ้าภาพบวชนาคหมู่ (ขาดเจ้าภาพอีก10 นาค)สุดท้าย โครงการพระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 42 สอบถามโทร/ไลน์ 0870078607 บวชวันที่ 29 กุมภาพันธฺ 2563

 ตะวันธรรม    1 มี.ค. 2563

#รับสมัครบวชนาคหมู่ 108 นาค(บวชฟรี)
โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น.42
พิธีอุปสมบทนาคหมู่ วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563
#รับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ 108เจ้าภาพ
สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607
เดินธุดงค์ วันที่ 15-30เมษายน 2563

#ทำบุญ สมทบกองทุนได้ ที่
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#กำหนดการ
นาครายงานตัว
วันที่ 29 กุมภาพันธ์- 5มีนาคม 2563
พิธีมอบผ้าไตรนาค
สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม
วันที่ 7 มีนาคม 2563
พิธีฉลองผ้าไตรนาค/พิธีบวช
วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563
เวลา10.00น. พิธีขอขมา/ขอโมทนา
/ถวายภัตตาหารฉลองผ้ไตรนาค
เวลา14.00น. พิธีบวชพระ
ฝึกอบรมสติปัฏฐาน 1-14 เมษายน 2563
เดินธุดงค์ วันที่ 15เมษายน 2563
จาก จ.อุบลราชธานี ถึง จ.สกลนคร

#พิธีรับใบเกียรติบัตรจบโครงการ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

#สามารถทำบุญบวชพระ ได้ดังนี้
1.จองเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ 1รูป
2.สมทบ1กองทุน (5,000บาท)
3.ทำบุญตามกำลังศรัทธา
#ทำบุญ สมทบกองทุนได้ ที่
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย
#คุณสมบัติผู้สมัครบวช
1.มีศรัทธาในการปฏิบัติ ในการบวช
2.ไม่มีอาญาแผ่นดิน
3.ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติบวช
4.ไม่มีโรคร้ายแรงติดต่อ
5.ว่าง่ายสอนง่าย
6.สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบโครงการได้
7.สามารถบวชจนครบโครงการ
8.ไม่หนีงานราชการ
เป็นต้น

#ขั้นตอบการสมัครบวช ดังนี้
1.โทรสัมภาษสมัครบวช(ให้ผู้สมัครโทร) 087-007-8607
2.ส่งเอกสารลงทะเบียน ไลน์ไอดี 0870078607

#เอกสารสมัครบวช
1.ใบสมัครบวช
2.ใบรับรอง+บัตรประชาชนเซ็นต์สำเนารับรอง
3.บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน (เซ็นต์สำเนารับรอง)
4.ถ้าเปลี่ยนชื่อ มีใบเปลี่ยนชื่อ
5.ถ้าเป็นราชการ (มีในลาราชการ)

#เจ้าภาพบวชพระ
1.สามารถร่วมงานขอขมา,มอบผ้าไตรบวช,ขิปผม
แห่นาค,เข้าพิธีบวช ได้
2.พระที่บวชให้อนุเคราะห์แผ่เมตตา บุญให้เจ้าภาพทุกวัน

#อานิสงส์การบวช
1.ตอบแทนคุณพ่อแม่,ญาติมิตร
2.ศึกษาธรรม รักษาจิต ดับทุกข์
3.ศึกษาธรรม สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
4.เป็นบุญกุศล วาสนา บารมี ให้แก่ตัวเอง

#สถานที่ฝึกอบรม ดังนี้
1.สถานที่ฝึกอบรมสติปัฏฐานเบื้องต้น
ศูนย์พุทธบารมี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2.ศูนย์ฝึกธุดงค์กรรมฐาน
ศุนย์พุทธภาวนา อ.บ่อไร่. จ.ตราด

#สิ่งที่จะได้เรียนรู้ตลอดการบวช
1.ฝึกอบรมกรรมฐาน(รักษาจิตภาวนา) 6-9 ชม.ต่อวัน
2.ถือข้อวัตร (ธุดงค์วัตร)
3.ฝึกเดินธุดงค์ เเละเข้าธุดงค์ในป่าจริง
4.ศึกษาพระธรรมในไตรสิกขา
5.ฝึกเทศนา
6.เรียนพุทธประวัติเเละพระธรรมวินัย
7.ศึกษาศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา
8.ช่วยเหลืองานพัฒนาบำรุงถาวรวัตถุในศาสนา

#สอบถาม โทร/ไลน์
0870078607
ขอเชิญสาธุชนร่วมกิจกรรมตามกำหนดเวลาได้ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,087-007-8607


กำหนดการ


• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• วิธีนั่งสมาธิ (หลวงพ่อชา)

• บอกบุญ

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย