📣📣 ขอเชิญร่วมบุญจัดซื้อสื่ออบรมเด็กและเยาวชน

 Poramet2545  

🍃 กองบุญสร้างสื่อธรรมะวัดป่าโนนสำราญ บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
โดยสามเณร ปรเมทร์ วงษา

✨ ขออนุญาตแจ้งข่าว บอกบุญ ศรัทธาสาธุชนและญาติธรรม ผู้มีจิตอันเป็นกุศลอย่างแรงกล้า
ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา (ความเชื่อ) และปสาทะ (ความเลื่อมใส)
ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอแบบขาตั้งขนาด 150 นิ้ว และโน็คบุกพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ
เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ ในรูปแบบการเผยแผ่เชิงรุก
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้เขาเหล่านั้นได้มีความสนใจในการศึกษาธรรมะ
พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุข (ปริยัติ) และสนุกกับการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (ปฏิบัติ)
เพื่อความสันติสุขของสังคมไทยสืบต่อไป

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านที่ร่วมบุญกันเข้ามาครับ🙏🙏🙏

❤ ด้วยความสามัคคีของทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันครับ กองบุญนี้ถือเป็นกองบุญสามัคคีที่ทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันครับ

ท่านสามารถร่วมบุญโดยโอนปัจจัยได้ที่
🍃 ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สามเณร ปรเมทร์ วงษา
เลขที่บัญชี 403-0934668

✨ ติดต่อสามเณรได้ที่
โทร 0970754860
เฟสบุ๊ค สามเณรปรเมทร์ วงษา
ไลน์ 09707054860

✨ ทุกบาททุกสตางค์น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการเผยแพร่ธรรมะทั้งหมดครับ🙏

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=154948482306490&id=100033740181866 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : สามเณรปรเมทร์ วงษา

3,612


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย