ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังลงหินถวายวัด

 Krubatom2688    31 ต.ค. 2563

📢#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังลงหินถวายวัด ๓ วัด

ณ วัดป่าบ้านหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๖๔ (9 #แรกของปีสร้างความดีให้ชีวิต)

จึงขอเชิญชวนร่วมบุญสร้างระฆังลงหินถวายวัด ขนาด ๗ กำใบละ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา (#ขอใบอนุโมทนาบัตรได้)

📌#ร่วมบุญได้ที่ ธ.กสิกรไทย📌
🚩เลขบัญชี 025-1-58613-6
🚩ชื่อบัญชี พระครูสังฆรักษ์ประเสริฐ ชินฺนวํโส (เพื่อข่าวสาร-งานบุญ)
🚩สอบถามโทร.062-8244562 เฟสบุ๊ก@ชินฺนวํโส ภิกฺขุ โดยตรง

📌📌📌#อานิสงส์ของการถวายระฆัง 📌📌📌
๑.ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ
๒.ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ
๓.ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า
๔.เป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์
๕.เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมาก
๖.มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว แก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือ เสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลาย และคนที่ต้องติดต่อทำการค้า เจรจาต่อรองฯ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,853 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย