ปิดเทอม น้ำท่วม อย่าให้น้องๆเสียโอกาส มาเรียนสู่ปัญญาโลก และปัญญาธรรม ณ บ้านอารีย์

   บ้านอารีย์เชิญน้องๆ ร่วม กิจกรรมธรรมะใสใสของวัย ๔-๑๐ ปี
อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนา คุณค่าของวัฒนธรรมไทย
เชิญท่านผู้ปกครองพาน้องๆ ร่วมเรียน รู้ เล่น เป็นเด็กไทยวิสัยพุทธ

กิจกรรมใสใส
สวดมนต์ กราบพระ ประเคนภัตตาหารแด่ หลวงพ่อวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ จากวัดโสมฯ
ฟังนิทานสีขาวจากลุงแซม “ชาวนากับนกแขกเต้า” สอนใจให้มีความเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น
คุณครูพี่แอ้ด พาน้องๆฝึกสติ ด้วยโยคะเด็ก
และพี่ๆจิตอาสาอารีย์ ชวนน้องนำการ์ดส่งความรัก และกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สุดท้ายร่วมวงทานข้าวก้นบาตร ก่อนพนมมือลากันกลับบ้าน
กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดสำรองชื่อที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์
โทรฯ ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔
(เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม ผู้ปกครองอาจให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดหารอาหารมาถวายพระ)

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เชิญเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๔ เป็นต้นไป
มาเรียนรู้ทักษะศิลปจากการฟัง ให้ประสบความสำเร็จ ประสบความสุข โดยใช้การฟังเป็นจุดเริ่มต้น แนะนำโดย โค้ชภฑิล สุทธิเชื้อชาติ ประชาสัมพันธ์พิเศษสมาคมสะมาริตัน
กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย


18,412
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย