ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัด วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 socoman    8 พ.ค. 2564

🙏เรียนเชิญเจริญพร
ท่านผู้มีใจกุศลมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
สมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัด
🟢จำนวน 66 ตารางวา
🟢งบประมาน 550,110
🟢ร่วมทำบุญ กอง 300 บาท
🟢หรือตามกำลังศรัทธา
*****
*กำหนดค่าที่ดิน จ่าย วันที่30 พ.ย.2564
✍ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
และสามารถขอใบอนุโมทนาบัตรได้
☎ 091-821-8262
LINE 091-821-8262
-----------------
วัดศรีจันทร์ จ.เลย
#หรือติดต่อได้ทุกช่องทาง
#อานิสงส์ในการซื้อที่ดินถวายวัด
การถวายที่ดิน...ไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น นับว่าเป็นการทำบุญ ในฝ่ายวัตถุทาน ที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่าง ที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ ในวัด
*ตลอดจน ผลแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถาน หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้น ได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัย แห่งการสร้างสาธุชน
*และเป็นเหตุ ให้บังเกิดพระอริยบุคคล อันมี พระโสดาบัน เป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์ เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนา สาธุ🙏
1. จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
2. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์ ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
3. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล 4. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
5. จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,608 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย