ขอเชิญชวนศรัทธาผู้ใจบุญ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรชาสามเณร ทายาทธรรม

 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ  

วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ได้กำหนดจัดพิธีบรรพชาสามเณรทายาทธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปีสืบมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 8

และได้กำหนดบรรพชาสามเณรรุ่นที่ 8 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563

จึงขออนุญาตแจ้งข่าว แก่พี่น้อง ญาติมิตร สาธุชนทั้งหลายได้ทราบเพื่อร่วมอนุโมทนาในมหากุศล

และขอบอกบุญเชิญชวนสาธุชนร่วมทำบุญ

* เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์บรรพชาสามเณร รูปละ 1,000 บาท
* ถวายทุนการศึกษาแด่สามเณร ทุนละ 500 บาท
* เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (ฉันมื้อเดียว) วันละ 3,000 บาท
* เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ วันละ 1,000 บาท

หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

*****สาธุชนสามารถร่วมทำบุญได้ที่*****

1. ธนาคารออมสิน สาขาชุมแพ(ขอนแก่น)
ชื่อบัญชี กองทุนพระพุทธโคดมฯ
เลขที่ 020081857821

2. ธนาคารกรุงไทย
สาขาร้านสหกรณ์กรุงเทพ(เอกมัย)
ชื่อบัญชี พระมหานเรศ เรขาโชค
เลขที่ 970-0-02452-0

ขออนุโมทนาบุญ ในมหากุศลร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา...สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

สอบถาม/ติดต่อรับใบอนุโมทนาได้ที่
Inbox เฟสบุค วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ ชัยภูมิ
Email.: buddha_kodom@hotmail.com


• "กรรมของชาติบ้านเมือง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)

• "ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

• ตระกูลที่ไม่ตายวัยหนุ่ม ( มหธัมมปาลชาดก )

• นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ เรื่อง ทุกข์ซ่อนรูป

• ๑๕.ปางถวายเนตร
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย