ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถ ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี

 yajai  

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถ ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี

ได้มีการวางศิลาฤกษ์ใน วันอาสาฬหบูชา

ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว• ธรรมดา เช่นนั้นเอง...

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 5

• "ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• พระนามของพระพุทธเจ้า
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย