ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างกุฏิกรรมฐาน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2013

 พระมหาธนาวุฒิ    5 ก.พ. 2556

เนื่องจากมีพระภิกษุ - สามเณร ,อุบาสก - อุบาสิกา มาพักปฏิบัติธรรมกันบ่อยๆ เพราะที่นี่วิเวกเงียบสงบดี แต่กุฏิยังมีไม่เพียงพอกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ทางคณะสงฆ์จึงขอบอกบุญ มายังผู้ใจบุญทั้งหลาย ในครั้งนี้โดยถ้วนหน้ากัน.
ติดต่อสอบถามร่วมบุญ โทร.085 7038417 หรือสนใจที่ปฏิบัติธรรมเงียบๆสงบๆ ยินดีต้อนรับนักปฏิบัติธรรมทุกท่าน จะเก็บตัวเข้ากรรมฐานเลยก็ได้ ที่นี่เราส่งเสริมการปฏิบัติภาวนา ใครสนใจใฝ่ดีก็ปฏิบัติเอา.....
ขออนุโมทนาและขอเจริญพรแก่ญาติโยมผู้ใจบุญทุกๆท่าน จากคณะสงฆ์ถ้ำลับแล ( หัวหิน )


ที่มา : ตอนนี้ทางสำนักสงฆ์ถ้ำลับแลหัวหินกำลังก่อสร้างกุฏิกรรมฐาน แต่ยังขาดงบประมาณอยู่จำนวนมาก


ขออนุโมทนากับผู้ใจบุญทั้งหลาย


  3,531 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย