ขอเชิญร่วมสร้างพระเจ้าใหญ่นวมินทรธัมมิกราช สูง 33 เมตร ณ.วัดไทยนาลันทา

 socoman    11 พ.ย. 2563

71/2563

#โอกาสมีไม่บ่อยค่ะ #มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์พระใหญ่ #วัดไทยนาลันทา #อินเดีย #เพื่อน้อมถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาร่วมกันสืบไป

#คณะบูชาพระรัตนตรัย
#ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระใหญ่ที่วัดไทยนาลันทา #อินเดีย

เงินทุกบาทของทุกท่านถูกรวบรวมไว้เพื่อรอนำไปทำบุญสร้างพระเจ้าใหญ่ธัมมิกราช ณ วัดไทยนาลันทา
ประวัติของคณะบูชาพระรัตนตรัยที่น้อมร่วมถวายการสร้างก่อนหน้านี้
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3439866022733458&id=100001302830663

เพราะเหตุตั้งใจทำบุญ ผลจึงได้มีโอกาสสร้างบุญ .. บุญใหญ่ บุญใหญ่! เป็นสิริมงคลกับเราทั้งหลาย #เชิญร่วมสร้างองค์พระใหญ่ที่สุดในอินเดีย #เมืองนาลันทา ด้วยกันค่ะ

ในขณะนี้องค์พระใหญ่ที่สุดในอินเดีย" คือ "พระเจ้าใหญ่นวมินทรธัมมิกราช" ขนาดความสูง 108 ฟุต (ประมาณ 33 เมตร)
ณ วัดนวมินทรธัมมิกราช อินเดีย องค์พระใหญ่นี้ มีกำหนดสร้างให้แล้วเสร็จในเวลา 5 ปี ซึ่งบัดนี้ได้ล่วงมาในส่วนของการก่อสร้างโครงการกว่า 90% (ปัจจุบันกำลังจะขึ้นโครงสร้างในส่วนของพระพักตร์ และพระโอษฐ์) บรรจงสร้างด้วยวัสดุอย่างดี เพื่อให้รากฐานแน่นหนา จึงนับว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะรองรับองค์พระปฏิมากรหินทรายขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดีย

โดยมี #พระครูปริยัติธรรมวิเทศ (พม.ดร.พัน สุภาจาโร) เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา ผู้อำนวยการสร้างวัดนวมินทรธัมมิกราชเป็นผู้นำในการจัดสร้าง น้อมถวายเป็นพระพุทธบูชา พระธรรมบูชา พระสังฆบูชา

ทั้งนี้การสร้างองค์พระปฎิมากรองค์ใหญ่นี้ เพื่อให้เป็นมงคลแห่งความสำเร็จ และเป็นศูนย์รวมแห่งแรงศรัทธา โดยพระพุทธรูปองค์นี้จะทั้งชาวไทยพุทธ และชาวพุทธทั่วโลก คนอินเดียทั้งหลาย เหล่าองค์พรหม องค์เทพ เทวดาทุกชั้นฟ้า ทั่วทุกสารทิศ จะได้มากราบสักการะ ร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานสืบไป

ท่านใดสนใจร่วมทำบุญนี้ เรียนเชิญร่วมสร้างกับทางวัด ขอเปิดรับปัจจัยกองละ 100 บาท ร่วมสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนกองบุญ เพื่อช่วยกันสร้างองค์พระใหญ่ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ววัน #ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมช่วยกันแชร์ค่ะ

สะพานบุญ : คณะบูชาพระรัตนตรัย
ธ.กรุงเทพ 146 409 0313
ชื่อบัญชี พระมหาพัน สุภาจาโร
(ปัจจัยเปิดรับต่อเนื่องจนสร้างแล้วเสร็จ)

#อธิษฐานตามความตั้งใจก่อนโอนมาด้วยนะคะ #แจ้งข่าวบอกบุญนี้โดยได้รับอนุญาตจากทางวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว #และหากมีปัจจัยโอนมาเกินจากวันที่แจ้ง #ขอจัดสรรปัจจัยร่วมเป็นงานบุญอื่นต่อไปค่ะ #อนุโมทนาสาธุค่ะ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3441346679252059&id=100001302830663  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,794 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย