ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมุงหลังคาศาลวัดที่ชำรุด

เนื่องจาก...วัดบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ ๑๐ ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา ๒๕ ปี ยังไม่ได้รับการปฏิสังขรณ์ในส่วนหลังคาโดยเฉพาะในขณะนี้ มีพายุฤดูร้อนด้วย จึงทำให้มีการชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก เป็นความลำบากแก่การปฏิบัติกิจของพระศาสนาฯ
จึงถือโอกาสบอกบุญฯมายัง...ศรัทธาสาธุชน พุทธสาศนิกชนทั้งหลาย...ผู้มีจิตใฝ่ในบุญฯกุศล
ตามกำลังศรัทธา..และฐานะแห่งตน
ต้องการร่วมบุญฯในครั้งนี้ ติดต่่อได้ที่ พระมหาบุญส่ง โชติวโร วัดบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ ๑๐ ต.กุดเรือ อ.ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๕๗-๔๘๗๙ ๐๘๒-๘๗๔-๑๙๙๗ หรือสมทบบุญฯได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา เทสโก้ โลตัส สาขาเดชอุดม ชื่อบัญชี พระมหาบุญส่ง โชติวโร หมายเลขบัญชี ๘๔๙-๐-๒๒๓๘๐-๗

และในการนี้....อาตมาภาพขอพรพระศรีรัตนตรัย จงดลบัลดาลให้สาธุชนทั้งหลาย จงมีแด่ความสุข และความเจริญ ปราศจากโรคา พยาธิเบียดเบียน มีความสุขพร้อมครอบครัว ทุกท่านเทอญ....สาธุ อนุโมทนาฯDT016788

พระมหาบุญส่ง โชติวโร

 เปิดอ่านหน้านี้  2095 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย