ขอเชิญร่วมบูญ ปูพื้นกระเบื้องพระอุโบสถ วัดป่าโคกกลาง ต.เต่างอย จ.สกลนคร

 supattra_yay    30 เม.ย. 2562

ขอเชิญร่วมบูญ ปูพื้นกระเบื้องพระอุโบสถ
วัดป่าโคกกลาง ต.เต่างอย จ.สกลนคร
🏺กระเบื้องหินแกรนิตมัลติคัลเลอร์เรด แผ่นละ 2,088 บาท ทั้งหมด 217 แผ่น
🏺เจ้าภาพปูกระเบื้อง (รวมค่าช่าง+วัสดุอุปกรณ์) ตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่รวม 156ตารางเมต

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบุญบัญชีเพื่อสร้างอุโบสถ
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย 035-3-98955-3
ชื่อบัญชี พระสุพจน์ ผาลา

ขอเชิญร่วมบูญ ปูพื้นกระเบื้องพระอุโบสถ
วัดป่าโคกกลาง ต.เต่างอย จ.สกลนคร
🏺กระเบื้องหินแกรนิตมัลติคัลเลอร์เรด แผ่นละ 2,088 บาท ทั้งหมด 217 แผ่น
🏺เจ้าภาพปูกระเบื้อง (รวมค่าช่าง+วัสดุอุปกรณ์) ตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่รวม 156ตารางเมต

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบุญบัญชีเพื่อสร้างอุโบสถ
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย 035-3-98955-3
ชื่อบัญชี พระสุพจน์ ผาลา


ขอเชิญร่วมบูญ ปูพื้นกระเบื้องพระอุโบสถ
วัดป่าโคกกลาง ต.เต่างอย จ.สกลนคร
🏺กระเบื้องหินแกรนิตมัลติคัลเลอร์เรด แผ่นละ 2,088 บาท ทั้งหมด 217 แผ่น
🏺เจ้าภาพปูกระเบื้อง (รวมค่าช่าง+วัสดุอุปกรณ์) ตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่รวม 156ตารางเมต

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบุญบัญชีเพื่อสร้างอุโบสถ
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย 035-3-98955-3
ชื่อบัญชี พระสุพจน์ ผาลา


  3,621 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย