ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 45 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก ถวายแด่วัดโคกแสมสาร จ.ลพบุรี

 PangPat     27 ก.พ. 2562

ยอดปัจจัย 26/3/62 เวลา 07:36 น. = 2,234 บาท

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 45 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก

รวมปัจจัยทั้งหมด 26,700 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

ซึ่งจะถวายแด่วัดโคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา

สามารถโอนร่วมปัจจัยได้ที่

นางสาวกุลจิรา ปาลวัฒน์
038-1-99701-4 (ธ.กสิกรไทย)

ท่านใดโอนปัจจัยมาแล้ว แจ้งชื่อใต้โพสต์เลยนะคะ เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายชื่อค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ

อานิสงส์การทำบุญสร้างพระไตรปิฏก
ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างพระไตรปิฎกแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ผลบุญทั้งในชาตินี้และชาติหน้า จะเป็นผู้มีสติปัญญาดี เป็นผู้นำให้กับบุคคลอื่นอยู่เสมอ คิดอ่านสิ่งใดก็ไม่ค่อยผิดพลาด ความจำดี ด้านการงาน ก็จะเป็นที่นับหน้าถือตา เป็นเจ้าคนนายคน ถึงพร้อมด้วยบริวารรายล้อมรอบกาย ถึงแม้จะเป็นหญิงก็จะได้เป็นใหญ่ ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายพระไตรปิฎกนี้ มักเป็นนักวิชาการหรือเกี่ยวข้องกับงานใหญ่ หากเจออุปสรรค ก็จะเห็นทางออกอยู่เบื้องหน้า ไม่ต้องนั่งกลุ้มหรือไปปรึกษาใคร

รายนามผู้ร่วมทำพระไตรปิฎก
1.นางวชิราภรณ์ สุขขี, นายกิตติ ปาลวัฒน์ และครอบครัว 1 เล่ม 334 บาท
2.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 บาท
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 119 บาท
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3 บาท
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 บาท
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 บาท
7.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 9 บาท
8.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 บาท
9.คุณอุษา โกศลกิจเจริญ และครอบครัว 100 บาท
10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 บาท
11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 บาท
12.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 บาท
13.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
14.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 บาท
15.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 บาท
16.นางศุภวดีพร เดรยาเร่อ และครอบครัว 999 บาท
17.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 บาท
18.น. นว ธรรมชัย และครอบครัว 50 บาท
19.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 60 บาท
20.คุณปิยวดี กลิ่นมาลี 100 บาท
21.คุณพันธ์เทพ และครอบครัว 50 บาท
22.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 15 บาท
23.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 บาท
24.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 บาท
25.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 บาท
26.คุณณัฐกิจ บุญมี และครอบครัว 100 บาท

ที่มา : https://www.facebook.com/thaicomengineer/posts/1762507547184854

3,748


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย