ร่วมสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ หน้าตัก 11.984 เมตร

 s    1 มิ.ย. 2554

สร้างพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ หล่อด้วยทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 11.984 เมตร ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานเพชบุระมีความหมายดังนี้

เลข 1 ตัวแรก หมายถึง ในหลวงเป็นหนึ่งในดวงใจคนไทยทั้งประเทศ
เลข 1 ตัวที่สอง หมายถึง พระพุทธมหาธรรมราชามีหนึ่งเดียวในโลก
เลข 9 หมายถึง รัชการที่ 9 เลข 84 หมายถึง ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา


ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานเพชบุระ (บริเวณสถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์) เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่
สถานที่ติดต่อขอบริจาค
โดยผู้สนใจสามารถบริจาคเงินได้ที่
1.ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5671-1002, 0-5671-1611
2.สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5671-2202
3.ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
4.สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ ชื่อบัญชี “สร้างพระพุทธมหาธรรมราชาจังหวัดเพชรบูรณ์” บัญชีเลขที่ 614-0-49715-9

ชมภาพความคืบหน้าการก่อสร้างองค์พระhttp://www.phetchabun.go.th/report_ph/index.php https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   




  3,611 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย