เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายปั้มน้ำสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

 phraedhammajak    22 พ.ค. 2565

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายปั้มน้ำสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759
เนื่องจากปั้มน้ำที่ใช้อยู่เสีย จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องใหม่ ด่วนๆ บุญจำเป็น เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพปั้มน้ำ ราคา 15980 บาท ทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร จัดซื้อปั้มน้ำใหม่ แต่ยังขาดเจ้าภาพ แต่เพราะจำเป็นต้องใช้จึงนำเงินค่าอาหารมาจัดซื้อก่อน…บุญน้ำไหล่ ทำอะไรก็เงินทองไหล่มาเทมา ไม่หยุด

ติดต่อสอบถามได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น

อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพปั้มน้ำแพร่ธรรมจักร https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ต้องรีบใช้เร่งด่วน


• บทสวดระตะนะสุตตัง (รัตนสูตร) รตนปริตร

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• "กรรมส่วนรวม" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• ...ขอพร...

• กินเจปีนี้ ภูมิแพ้ต้องดีขึ้น

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย