(ปิด)งานบุญด่วนๆๆ ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ภาพวาดภายในโบสถ์ 13 ช่อง

 somrak    14 พ.ค. 2554หลังจากที่หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้มรณะภาพลงไป ทำให้การก่อสร้างต้องหยุดไป 3 ปี และบัดนี้อาตมภาพได้เข้ามาดูแลการก่อสร้างอุโบสถวัดประทุมวันหลังนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยได้จัดทำผ้าป่าได้ปัจจัยมาจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในการก่อสร้าง

ช่วงนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง (ขั้นเอวเสร็จแล้ว) และใบเสมารอบอุโบสถเกือบเสร็จแล้วประมาณอีก 2-3 เดือนก็แล้วเสร็จ (เจ้าภาพครบแล้ว)

ตอนนี้อาตมภาพได้ติดต่อช่างวาดรูปเพื่อมาดูพื้นที่ในการวาดในโบสถ์แล้ว โดยช่างได้เหมารวมเป็นช่องๆละ 5,000 บาท จำนวน 13 ช่อง ร่วมเป็นเงิน 65,000 บาท

ดังนั้นอาตมภาพจึงนำข่าวการสร้างอุโบสถหลังนี้นี้มาบอกกล่าวให้ท่านที่มีจิตศรัทธาทราบเพื่อให้การช่วยเหลือในการดำเนินการวาดภาพเพื่อฝากไว้ในพระพุทธศาสนาให้เสร็จภายในปี 2554 นี้ต่อไป (เหลือไม่มากแล้วคุณโยม)

ท่านสามารถช่วยเหลือการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ได้ดังนี้

1.ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาจิตศรัทธา (1ถึง56,000 บาท)

2.ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 1 ช่องๆละ 5,000 บาท ทางวัดจะเขียนชื่อท่านใต้ภาพวาด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว

3.ร่วมบุญเป็นคณะก็ได้ แต่ไม่เกิน 4 ท่าน 5,000 บาท ทางวัดจะเขียนชื่อท่านใต้ภาพวาด เพื่อความเป็นสิริมงคล

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ

ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน

บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5

กรณีโอนจากต่างประเทศสวิบโค๊ส

KRTHTHBK ทั่วไป

KRTHTHBK007895 สกุลต่างประเทศ

ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐ หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ [url]somrak43@hotmail.com[/url]

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

การถวายสังฆทาน ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยการ การถวายวิหารทาน แม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

วิหารทาน ได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้าง โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม ศาลาท่าน้ำ ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อนึ่งการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน บ่อน้ำ แท็งก์น้ำ ศาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทาง สุสาน เมรุเผาศพ ก็ได้บุญมาก ในทำนองเดียวกัน

จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 หน้าที่ 14

รายนามผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55:-13-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : http://www.phrasomrak.com


เจ้าภาพท่านแรกที่ได้จองเป็นเจ้าภาพ จำนวน 1 ช่อง

1. คุณโยม น.ส.นันท์ชญาน์ ศุกระกาญจน์ และครอบครัว ร่วมบุญ ภาพ 1 ช่อง จำนวนเงิน 5,000 บาท

ยังคงเหลือเจ้าภาพอีก 12 ช่อง
ท่านสามารถร่วมสมทบทุนเขียนภาพได้ตามกำลังศรัทธาได้ด้วย
เพราะอุโบสถ์หนังนี้ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกมาก

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com
0862602702

ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55:-13-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


• การร่วมมือกัน (กรุงคมิคชาดก)

• พุทธคุณ ๙ ประการ

• Mrs.Wow ฟองน้ำมหัศจรรย์ ของต้องมีติดบ้าน

• พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ ที่พระโคดมพุทธเจ้าทรงพบ

• บทสวดเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร - สวดทุกวันยิ่งดี ฟังก่อนนอนก็ได้บุญ [แผ่เมตตาแก่เทวดา ฯลฯ]

• คนมีศิลปะ (สาลิตตกชาดก)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย