กำหนดงานปริวาสกรรมและอยู่กรรม วันที่ 9-20 ธันวาคม 2560.ณ วัดหนองหว้าเฒ่า ต.หนองบัว อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคราม

 supakrit1985  

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,640


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย