งานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแท่นคำ (ขอยกเลิกการจัดงาน เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดเชื้อcovid19)

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    17 มี.ค. 2563

งานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแท่นคำ
งานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแท่นคำ


  3,384 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย