งานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแท่นคำ (ขอยกเลิกการจัดงาน เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดเชื้อcovid19)

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    17 มี.ค. 2563

งานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแท่นคำ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
งานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแท่นคำ


• วัดพระแก้ว (วัดป่าเยียะ)

• อัตตา หิ อัตตโน นาโถ

• น้ำพลังเอนไซม์บำบัดสูตรพรีเมี่ยม

• น้ำพลังเอนไซม์บำบัดสูตรพรีเมี่ยม

• เชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมธรรมใสใส "อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์"

• โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ หนฺติ อญฺเญว อตฺตานํ คนมีปัญญาทรามย่อมฆ่าตนเสียเหมือนฆ่าผู้อื่น เพราะอยากได้โภคท

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย