งานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแท่นคำ (ขอยกเลิกการจัดงาน เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดเชื้อcovid19)
 พระปลัดณัฏฐกิตติ์   17 มี.ค. 2563

งานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแท่นคำ
งานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแท่นคำ


 เปิดอ่านหน้านี้  411 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย